Obaveštenje za poreske obveznike – PAK proverava verifikuje robu bez porekla

Poreska uprava Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i postupcima, potrebna je dokumentacija o poreklu robe.

Aktivnosti PAK-a nastavljaju da se fokusiraju na poreske obveznike koji poseduju robu bez porekla.

Svaki poreski obveznik mora da dostavi prateću dokumentaciju koja opravdava poreklo robe, kako na mestu ili lokaciji poreskog obveznika, tako i na robi u prometu izvan lokacije poreskog obveznika.

Isto tako, svaki poreski obveznik mora dokumentovati svu robu od trenutka prijema (bilo uvozom, kupovinom, razmenom ili na drugi način) do njihove prodaje ili aranžmana na drugi način, uključujući prodajnu dokumentaciju ili drugi aranžman.

PAK ohrabruje sve poreske obveznike da korektno reaguju na poreske obaveze, u suprotnom će PAK biti primoran da preduzme kaznene mere u skladu sa poreskim zakonodavstvom.

Ispunjavanjem poreskih obaveza direktno ćete doprineti finansiranju vladinih programa kao što su: pružanje javnih usluga, visoki standardi obrazovanja, zdravstvena i socijalna zaštita, pravna zaštita i sigurnost i opšta infrastruktura za bolje ekonomsko i socijalno blagostanje.

Poreska uprava Kosova