PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA – SEMINAR ZA PORESKE OBVEZNIKE

TEMA:

  • Novine u Poreskoj Administraciji Kosova
  • Primena obrnute naplate PDV-a u građevinarstvu
  • Godišnje prijave PD, CD dhe DO
  • Novine prema novom zakonu o računovodstvu, finansijskom izveštavanju i reviziji

 

SEMINAR SE ODRŽAVA:

Datum Region Vreme Mesto
11.02.2020 Prizren 10:30 Sala u hotelu “City”, Prizren
12.02.2020 Uroševac 10:00 Sala Skupštine opštine u Uroševcu
14.02.2020 Đakovica 10:30 Sala Skupštine opštine u Đakovici
19.02.2020 Mitrovica 10:00 Sala za obuke u PAK-u, Mitrovica
20.02.2020 Priština 10:00 Hotel “EMERALD” u Prištini
21.02.2020 Gnjilane 10:00 Sala Skupštine opštine u Gnjilanu
25.02.2020 Peć 10:30 Sala Skupštine opštine u Peći

Poreski obveznici (poslovne organizacije, nevladine organizacije ili njihovi predstavnici), stalni predstavnici, računovođe i zainteresovani građani su pozvani da učestvuju na ovim seminarima kako bi bili informisani o: novinama u PAK-U; Poreski tretman za aspekte poreza na dodatu vrednost (PDV) za primenu obrnute naplate za PDV za usluge u oblasti građevinarstva prema Odluci javnog objašnjenja br. 03/2019; Godišnji izveštaji za velika individualna preduzeća, velike korporacije i ortačka društva. Takođe, tokom ovih seminara, poreski obveznici će biti obavešteni o svim novinama u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu, finansijskom izveštavanju i reviziji.

Za ostale informacije obratite se na:

Tel.: 038/200-250 17,

e-mail: info@atk-ks.org

veb: www.atk-ks.org