Paušalni porez

Uredbe i Zakon
Uputstva
Uredbe i Zakon
Uredba br. 2000/29
Uredba br. 2000/29 o ustanovqavanju pausalnih poreza
Uredba br.2001/40
Uredba br.2001/40 o izmenama i dopunama na uredbu UNMIK-a br.2000/29 – o Pausalnog Poreza
Uputstva
Administrativno uputstvo br.2000/3
Administrativno uputstvo br.2000/3 O provodjenju Pravilnika o uvodjenju Pausalnog Poreza