Porez na licna primanja

Zakon
Uredbe
Uputstva
Formulari
Zakon
Zakon br. 04/Z-104– ZA IZMENU I DOPUNU ZAKONA BR.03/Z-161 O POREZU NA LIČNI DOHODAK


Zakon br. 03/L- 115 , o Porezu na Licni Dohodak


Zakon br. 03/L- 161 – O POREZU NA LICNI DOHODAK


Uredbe
Zakon br. 03/L- 115Zakon br. 03/L- 115, o Porezu na Licni Dohodak


Pravilnik br. 2002/4Pravilnik br. 2002/4 o Porezu na Licna Primanja na Kosovu


Uredba br. 2003/3Uredba br. 2003/3 izmena i dopuna uredbe br. 2002/4 o Porezu na Licna Primanja na Kosovu


Uredba br. 2004/52Uredba br. 2004/52 o Porezu na licni Prihod


Uputstva
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 13 / 2010ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 13 / 2010 O SPROVODJENJU ZAKONA BR. 03/L-161, O POREZU NA LICNA PRIMANJA


Administrativno uputstvo br.09/2010ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 09 / 2010 O SPROVODJENJU ZAKONA BR. 03/L-161, O POREZU NA LICNA PRIMANJA


Administrativno uputstvo br.02/2005Administrativno uputstvo br.02/2005, o sprovodjenju pravilnika UNMIK-a br. 2004/52 o Porezu na Licna Primanja


Administrativno uputstvo br. 01/2002Administrativno uputstvo br. 01/2002, o uvodjenju Poreza na Licna Primanja na Kosovu


Formulari
Obrazac odredjivanja glavnog poslodavca
IS –  Tromescna uplata poreza i doprinosa za male individualne biznise
IL –  Tromescna uplata poreza i doprinosa za velike individualne biznise
IR –  Pregled poreza na zakupninu i prihode od neopredmecene imovine
WA –  Godišnji pregled usaglašavanja poreza na plate
WM –  Pregled zadržavanja na izvoru i uplate poreza na plate
WR –  Mesecni pregled zadržavanja na izvoru i uplate poreza na kamate,dividende, imovinska prava, zakupnine , lutriske dobitke i igre na srecu
PD –  OBRAZAC GODIŠNJE DEKLARACIJE I UPLATE POREZA NA LICNA PRIMANJA