Ne aktivni poreski obveznici

  1. Biznisi koji su de-aktivizirani od strane PAK-a
  2. Biznisi koji su odjavljeni na zahtev poreskog obveznika
  3. Biznisi kojima je poništen Fiskalni broj
  4. Biznisi kojima je poništena Licenca PDV-a
  5. Biznisi kojima je promenjen status od Deklarativnih na Ne-deklarativne za PDV

  Prema paragrafu 12 člana 14 Administrativnog uputstva Br. 07/2009 od 28.07.2009. o Upisu, Ispisu i Dodeli Fiskalnog broja, transakcije obavljene sa biznisima koji su objavljeni u listi pod 1, 2, 3, 4 i 5 se neće uvažiti kao troškovi u poreskoj deklaraciji prihoda ili zahteva za povraćaj PDV-a. Dok se za transakcije obavljene sa biznisima objavljenim u listi pod 6 neće odobriti zahtev za povraćaj PDV-a. Ukoliko se neki biznis nalazi na listi neaktivnih biznisa, a aktivan je, treba da preda zahtev PAK-u za njegovu aktivizaciju.