SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK naplaćuje 101 milion poreskog duga

Danas su, putem konferencije za štampu, generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj i zamenik generalnog direktora za operacije Nijazi Aslani predstavili rezultate aktivnosti sprovedenih na rešavanju poreskih dugovanja, kao i druge aktivnosti naplate duga, uključujući preduzete mere za oduzimanje imovine dužnicima.

Direktor Murtezaj rekao je novinarima da „Pored mnogih ciljeva, Poreska administracija Kosova ima prioritet u bavljenju nasleđenim dugovima, gde je početkom ove godine na osnovu dinamičkog plana, posle upozorenja poreskim obveznicima, o njihovim obavezama prema PAK, da su preduzete intenzivne aktivnosti naplate i tretmana duga u skladu sa poreskim zakonodavstvom. Kao rezultat ovih aktivnosti PAK-a, prvi put od svog osnivanja, postoji trend pada dugovanja, koji se odražava na povećanje prihoda ”.

Do sada je od tretiranog duga prikupljeno 101 milion evra, što je u odnosu na prošlu godinu naplate duga za 30 miliona evra ili 42% više. PAK će nastaviti sa prikupljanjem novih i drugih neplaćenih dugova, sa posebnim naglaskom na prinudnu naplatu novčanih kazni i oduzimanje imovine poreskim obveznicima koji imaju neizmirene dugove. Ovim putem PAK takođe ispunjava preporuku misije Međunarodnog monetarnog fonda, rekao je između ostalog g. Murtezaj.

Dok je zamenik generalnog direktora, Direktor operacija Nijazi Aslani objavio podatke u vezi sa gore pomenutim dostignućima. On je rekao da je za period januar-novembar 2019. godine pokrenutih slučajeva zaplene više od 250, dok slučajeva sa konkretnim radnjama za oduzimanje je 136, što u odnosu na 2018. godinu ima značajno povećanje. Kao rezultat ovih aktivnosti, 73,5 miliona evra se tretira sporazumima o otplati duga na rate, što je u poređenju sa istim periodom prošle godine veće za 40 miliona evra ili 119,2%.

Pored toga, tokom ove konferencije g. Aslani je obavestio medije da danas postoje tri tekuće akcije za oduzimanje imovine, na tri odvojene lokacije, gde je vrednost njihovog duga 150 hiljada evra.

Mediji su takođe obavešteni da PAK radi na sprovođenju srednjoročnog akcionog plana (SAP) 2019-2021 za modernizaciju poreske administracije, posebno na konsolidaciji prinudne naplate.

Svrha reforme prinudne naplate uzeta je u obzir nivo duga koji su stvorili poreski obveznici, čime je izrađen projekat „Konsolidacija naplate duga“, kroz koji će PAK obezbediti nove procedure i pristup za poboljšanje proces upravljanja dugom u ranoj fazi i smanjivanje nagomilavanja velikog duga.

Na kraju konferencije je istaknuto da je fokus PAK-a i dalje povećanje nivoa dobrovoljnog ispunjavanja obaveza od strana poreskih obveznika, prema Poreskom zakonu Kosova, kao i postupanje sa poreskim dugovanjima!