REAKCIJA

Poreska administracija Kosova je smatrala razumnim da reaguje na priču koju je 17. marta 2019. godine na Klan Kosova emitovao novinar Merita Neziri. U priči se kaže da je Poreska uprava Kosova otvorila tender za novi sistem fiskalizacije biznisa, i tom prilikom je PAK uočio potrebu da pojasni poreskim obveznicima da nije otvoren tender za koji televizija Klan Kosova- novinarka tvrdi.

Obaveštavamo medije i poreske obveznike da je projekt o kojem je reč planiran od 2017. godine, ali za isti do sada nije otvoren niti jedan tender, već su objavljeni planirani projekti za 2019. godinu, pošto na osnovu zakona i pravila Javne nabavke treba da budu pripremljena obaveštenja za objavljivanje na platformi e-nabavke – https://e-prokurimi.rks-gov.net/, jer konkretniprojekat prevazilazi vrednosti od 500.000,00 evra.

PAK uvek pre pokretanja projekata vezanih za poreske obveznike, inicijalno poziva predstavnike poslovne zajednice da razgovaraju kako bi se poreski obveznici upoznali sa dešavanjima, ali i da prime njihove sugestije.

Mi tražimo od medija u ovom slučaju od Klan Kosova da budu tačni u prenošenju izjava zvaničnika PAK-a, jer je način na koji je prilog emitovan sinoć, predstavljao izobličenje zvaničnih informacija.

Linku: https://www.youtube.com/watch?v=0-HFWOMf1q4

Njomza Alaj