REAGOVANJE ZA JAVNOST

Poreska uprava Kosova, da bi pravilno informisala javnost, smatra da je razumno reagovati na saopštenje za javnost Pošte Kosova od 23.07.2020. U ovom saopštenju za poštu, Pošta Kosova objavljuje mišljenje putem medija Republike Kosovo da je Poreska uprava Kosova bez ikakvog upozorenja juče blokirala bankovne račune ovog javnog preduzeća.

PAK, smatrajući da je svaki od njegovih postupaka u skladu sa odredbama poreskog zakonodavstva, obavestava vasda je, kao i u svakom drugom slučaju u ovom slučaju, Pošta Kosova, 10. marta službenim pismom upozorena na prinudne mere (blokiranje bankovnih računa) koje treba preduzeti u slučaju neplaćanja duga u roku od 10 dana. Zatim, posle ovog datuma, od kada smo ušli u period pandemije COVID 19, poreski službenici kao i svim drugim poreskim obveznicima i PK dozvolili su toleranciju u primeni prinudnih mera, sve do izdavanja mera od Vlade Kosova za pokretanje i razvoj ekonomskih aktivnosti. Tokom ove nedelje, službenici PAK-a na zvaničnim sastancima su ponovo obavestili PK za plaćanje duga i za mere koje će biti preduzete u slučaju neplaćanja obaveze. Stoga, kao institucija, tražimo od PK da bude tačna i transparentna u onome što izjavljuje o predmetnom slučaju, kao i da se javno izvini za neistinite informacije date u medijima.

Takođe, obaveštavamo vas da je PAK od prošle godine u potpunosti reformisao prinudnu naplatu, pri čemu su sada dodani veoma efikasni mehanizmi u naplati poreskih dugovanja. Ta reorganizacija izvršena je u jednom centru u Prištini, u okviru kojeg će funkcionisati četiri divizije, gde će svaka odeljenja biti odgovorna samo za određenu fazu upravljanja dugom.

Svrha ove reforme pokrenuta je uzimajući u obzir visok nivo dugovanja koji su stvorili poreski obveznici, gde će kroz projekat konsolidacije naplate duga, PAK obezbediti nove procedure i pristupe za poboljšanje procesa tretiranja duga u ranoj fazi, kao i na smanjivanje nagomilanih dugova.

Na kraju ovog reagovanja za javnost, PAK, posebno viši menadžment, ohrabruje sve poreske obveznike u zemlji da poštuju zakonske rokove za plaćanje poreskih dugovanja kako ne bi postali predmet mera preduzetih od prinudne naplate.

Njomza Alaj