Reakcija prema dnevnim novinama Insajder

Poreska uprava Kosova, zarad davanja objašnjenja javnom mnjenju, smatra prikladnim da reaguje na pisanje dnevnika „Insajder“ objavljenog juče, 19. februara 2020., pod nazivom „Skandal PAK – kompanija koja je vršila fiktivne transakcije dobila je tender od 10 miliona“ https://insajderi.com/hulumtime/skandal-ne-atk-kompania-qe-kishte-transaksione-fiktive-fitoi-tenderin-10-milionesh/.

Putem ove reakcije informišemo javno mnjenje o aktivnosti javne nabavke „Modernizacija informacionih sistema“ prema zahtevima i potrebama UA, unutrašnji br. nabavke 1160017012214, br. e-nabavke 11600174011214 „, od strane „Ugovornog autoriteta“, koja se odvila u skladu sa Zakonom o javnoj nabavci i Pravilima o javnoj nabavci, i vest objavljena od strane Insajdera koja kaže: „Sve procedure tendera su sumnjive“ ne predstavlja tačnu informaciju u javnom mnjenju.

Spomenuta procedura je proverena i od organa za razmatranje javnih nabavki u rešenju PR. Br. 695/19 od 20. novembra 2019. godine, gde je potvrđeno rešenje Ugovorenog organa za gorenavedene ktivnosti javne nabavke, na stranici br. 12  rešenja, u zadnjem delu rešenja se navodi „Panel za razmatranje dolazi do zaključka da je UO ispoštovao u potpunosti sve odredbe ZJN“.

Odlukom PR. Br. 695/19 od 20. novembra 2019 i tokom aktivnosti javne nabavke, novinar Erosom Klaići iz dnevnih novina Insajder, na njegov zahtev informisan je putem e-pošte od 21. novembra 2019 (odgovori priloženi). Takođe, nije tačna činjenica gde se tvrdi da je kompanija P.T.P „PBC Kosovo“ nagrađena ugovorom, a kompanija P.T.P „PBC Kosovo“ nema veže sa spomenutom javnom nabavkom, i nije članica konzorcijuma.

Ugovoreni organ za aktivnosti nabavke „Modernizacija sistema informacionih tehnologija“ prema zahtevima i potrebama UO, interni broj nabavke 1160017012214, broj e-nabavke 11600174011214 “, obaveštava javno mnjenje da se aktivnost sprovodi u skladu sa zakonskim odredbama Zakona javnih nabavki i pravila o javnim nabavkama.

Kao rezultat ove vesti, koja ne sadrži istinite informacije, PAK bi se mogao uveliko narušiti njegova reputacija, tako da će pored reakcije javnosti, PAK razmotriti podnošenje tužbe na nadležnom sudu protiv novina Insajdera zbog dezinformacije javnog mnjenja u vezi sa predmetnom aktivnošću.