SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – 48, 375 evra kazne za prevozne kompanije koje nisu izdavale fiskalne kupone

Poreska uprava Kosova nedavno je preduzela akcije u Prištini, sa ciljem da proveri preduzeća koja se bave transportom, da li deluju u skladu sa zakonskim odredbama o posedovanju fiskalnih kasa i izdavanju fiskalnih računa.

Tokom pomenute proveren je 41 biznis, što je rezultiralo time da je 34 od njih fiskalizirano, 20 nije štampalo fiskalne račune, dok ostalih 7 nisu instalirali elektronske fiskalne uređaje. Iz nalaza na terenu izrečena je 221 obavezna novčana kazna, u iznosu od 48, 375 eura.

Proces fiskalizacije je trajni proces koji se odnosi na uvođenje novih preduzeća na tržište (njihova registracija), kao i izlazak na tržište postojećih (prestanak poslovanja ili odustajanje od prodaje u gotovini).

Slične akcije će se preduzeti u narednim danima, tako da će PAK sve poreske obveznike tretirati podjednako tokom primene poreskog zakonodavstva!