SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Direktor PAK-a na konferenciji „Izazovi poreskih uprava u regionu“

Direktor PAK-a Ilir Murtezaj bio je deo konferencije koja je organizovana u Severnoj Makedoniji na temu „Izazovi poreskih uprava u regionu“. Tokom ove konferencije, pogotovo, se govorilo o jednom od izazova sa kojima se suočavaju poreske uprave uopšte, koje se odnose na vladavinu zakona i stvaranje klime pogodne za ekonomski razvoj.

Direktor Murtezaj tokom ove konferencije rekao je da su reforme u poreskom sistemu balkanskih zemalja, uključujući Kosovo, jedna od najvažnijih socio-ekonomskih komponenti, koja teži da postane deo Evropske unije. Dalje je informisao učesnike da PAK ima veoma dobru regionalnu saradnju u oblasti oporezivanja, a posebno u borbi protiv neformalne ekonomije.

Direktor Murtezaj takođe je govorio o radu koji je urađen u pravcu modernizacije poreskih usluga za poreske obveznike, koje su međunarodne institucije i poslovna zajednica visokoo cenile i pozdravile.