SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK i tržišna inspekcija povećavaju jaktivnosti

Na osnovu odluke Ministarstva finansija i transfera, generalni direktor Poreske uprave Kosova Ilir Murtezaj sa saradnica se sastao danas sa tržišnim inspektorom Ljulzjimom Sulom. Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima na identifikovanju i preduzimanju pravnih radnji u slučaju povećanja cena kao rezultat nastale situacije.

Obe institucije preduzimaju zajedničke akcije kako bi striktno proverile sve kompanije i izrekle novčane kazne u skladu sa važećim zakonodavstvom. Iste akcije će se još više  povećati u budućnosti.

PAK ima otvorene telefonske linije 0800 80 800 koja je besplatna, kao i 038 222 165 koja nije besplatna od 08:00 do 22:00, na kojima se mogu prijaviti slučajevi povećanja cena osnovnih životnih namirnica kao i  farmaceutskih artikala.