SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK nastavlja sa dobrim učinkom u prikupljanju prihoda

Poreska administracija Kosova nastavlja da napreduje u prikupljanju prihoda za period januar-oktobar 2019. godine, prikupivši 432,3 miliona evra poreza, pri čemu u odnosu na isti period prošle godine imamo rast od 10,4% ili 40,6 miliona evra više.

Rezultat ovog učinka je povećanje dobrovoljnog poštovanja zakona, pružanje profesionalnih i transparentnih usluga poreskim obveznicima, povećanje komunikacije sa poreskim obveznicima i intenziviranje drugih aktivnosti na terenu. Takođe je važan i deo poreskog zakonodavstva, kroz koji se ulažu stalni napori za stvaranje dobre pravne infrastrukture.

Rukovodstvo PAK-a će nastaviti sa opredjeljenjem da će provoditi sve zakonske odredbe, tako da svaki poreski obveznik tačno izjavi onaj deo poreza koji mu po zakonu sleduje.

Ispunjavanjem poreskih obaveza direktno doprinosite finansiranju vladinih programa kao što su: pružanje javnih usluga, obrazovanje visokih standarda, zdravstvena i socijalna zaštita, pravna zaštita i sigurnost i opšta infrastruktura za bolju ekonomsku i socijalnu dobrobit!