SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK nastavlja sa oduzimanjem imovine dužnika

Poreska uprava Kosova i ove je sedmice preduzela mere na oduzimanju imovine poreskih obveznika koji nisu ispoštovali zakonske zahteve PAK-a u pogledu uplate duga u propisanom roku i nisu odgovorili na upozorenja PAK-a da će se prinudne akcije naplate poreza preduzeti oduzimanjem imovine.

Postupak oduzimanja u saradnji sa kosovskom policijom sproveden je prema šest (6) poreskih obveznika po preliminarnom planu, dok vrednost oduzete robe i imovine iznosi 500 000 evra.

Kao rezultat mnogih intenzivnih aktivnosti koje preduzima Poreska uprava, imamo pozitivan trend smanjenja duga, što se odrazilo na povećanje prihoda.

Pored oduzimanja imovine, dotiëna akcija će se proširiti i na naplatu svih obaveznih novčanih kazni, koje nisu plaćene.

Slične akcije nastavit će se i narednih nekoliko dana, tako da ohrabrujemo sve dužnike da svoje porezne obaveze plaćaju na vreme kako ne bi postali predmetom kazne i prinudnih postupaka naplate.