SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK u akciji za oduzimanje imovine poreskih obveznika dužnika

Poreska uprava Kosova juče je preduzela akciju za oduzimanje imovine poreskih obveznika, koji nisu ispunili zakonske uslove PAK-a, pravovremenu uplatu dugova i nisu reagovali na upozorenja PAK-a , da će se prinudna naplata poreza preduzeti oduzimanjem imovine.

Postupak zaplene u saradnji sa kosovskom policijom sproveden je protiv osam (8) poreskih obveznika po preliminarnom planu, a vrednost oduzete robe i imovine je 183,778,39 evra. Kao rezultat mnogih intenzivnih aktivnosti koje preduzima Poreska uprava, imamo pozitivan trend smanjenja duga, što se odrazilo na povećanje prihoda.

Od početka ove godine PAK je prikupio ukupno 83,6 miliona evra duga, i tom prilikom je u odnosu na prethodnu godinu dug smanjen za 21 milion evra. PAK će nastaviti sa naplatom svih neplaćenih dugova, pružajući poreskim obveznicima mogućnost da zaključe ugovore o vraćanju duga u skladu sa zakonskim procedurama. Istovremeno, na sve dužnike koji zanemaruju da plate svoje dugove, PAK će primeniti prinudnu naplatu za naplatu tih dugova, što znači oduzimanje imovine, i druge obavezujuće oblike predviđene zakonom.

Pored oduzimanja imovine, predmetna akcija će se proširiti i na naplatu svih obaveznih novčanih kazni, koje nisu plaćene.

Slične akcije će se nastaviti i narednih dana, tako da ohrabrujemo sve dužnike da svoje poreske obaveze plaćaju na vreme kako ne bi bili izloženi kaznama i obaveznim postupcima naplate.

Naš fokus ostaje na povećanju nivoa dobrovoljnog postovanja poreskih obveznika kosovskog poreskog zakonodavstva, kao i na postupanje po poreskim dugovanjima.