SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Prva misija MMF-a za PAK za 2020. godinu

Sadašnja misija, koja boravi u PAK-u od danas do 21. januara 2020. godine, fokusirana je na procenu primene Srednjoročnog plana reformi 2019-2121, konkretno na ciljeve utvrđene u ovom planu, kao što je upravljanje poreskim dugovima, unapređenje funkcije poreske kontrole, povraćaj PDV-a i unapređenje informacione tehnologije.

Poreska uprava Kosova nastavlja da dobija podršku misije Međunarodnog monetarnog fonda u razvoju važnih poslovnih procesa, koji će se nastaviti i u budućnosti.

Tokom ovog perioda, dotična misija će održati posebne sastanke i radionice na kojima će se raspravljati o mogućim aktivnostima koje će poboljšati efikasnost poreske uprave. Takođe će se razgovarati o specifičnim oblastima za koje će PAK dobiti podršku u razvoju kapaciteta.