SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Rezultati saradnje PAK-a sa građanima

Saradnja između građana i Poreske uprave Kosova nastavlja da se povećava, prijavljujući poreske nepravilnosti, poreske utaje, slučajeve korupcije i druge negativne pojave vezane za poreski sistem na Kosovu.

U cilju suzbijanja ovih negativnih pojava, PAK ima besplatnu liniju 0800 80 800, kao i kutije za primedbe koje se nalaze u svim regionalnim kancelarijama PAK-a, preko kojih građani mogu da obaveštavaju bilo kakve poreske nepravilnosti.

Upravo iz prijave koje su primili od građani, PAK je samo ove nedelje preduzeo aktivnosti na linijama za prevoz putnika iz Prištine do drugih gradova na Kosovu. Dotične aktivnosti su provedene u cilju provere jesu li te linije fiskalizirane i kako bi se utvrdilo da li se koriste fiskalni elektronski uređaji.

PAK je u 2019. godini primio 700 slučajeva putem besplatne linije 0800 80 800, kao i putem kutija za primedbe, gde su uglavnom bile prijave za ne izdavanje fiskalnog kupona, utaje poreza i nepoštenom ponašanju službenika PAK-a.

Svi prijavljeni slučajevi delegirani su u dotične regije, za šta je obavljeno 483 terenskih aktivnosti, pri čemu je izdato 370 novčanih kazni u iznosu od 202.167 evra.

Građani neprestano odražavaju poverenje prema PAK-u, sarađuju kako bi identifikovali slučajeve koji stvaraju poresku utaju, korupciju i zloupotrebu službenog položaja od strane zvaničnika PAK-a.

Poreska uprava Kosova ostaje otvorena za saradnju sa građanima i drugim institucijama za sprovođenje zakona. Stoga pozivamo građane da prijave sve informacije o utaji poreza i korupciji službenicika PAK-a na besplatnoj liniji 0800-80-800 (izvor informacija će uvek biti u tajnosti sačuvan).

Ujedno se zahvaljujemo svim građanima na kontinuiranoj saradnji i podršci!