SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – U PAK-u izvršeno izvlačenje potencijalnih dobitnih brojeva za TM3 2019

Poreska administracija Kosova izvršila je izvlačenje potencijalnih dobitnih brojeva kako bi se građanima povratila sredstva od prikupljanja fiskalnih kupona za TM3 2019.

Izvlačenje potencijalnih dobitnih brojeva prenosi se uživo na RTK-u, gde se izvlače tri potencijalna dobitna broja, kako je navedeno u Odluci javnog objašnjenja br.02 / 2017 – Podsticaji i motivisanje za dobijanje fiskalnih kupona. Broj potencijalnih građana koji su dobitnici u ovom periodu je 1.505.

Potencijalni dobitni broj 55 87 15
Dobitnici 159 1 1,345
Ukupan broj dobitnika 1,505

Građani koji imaju potencijalni dobitni broj izabran iz žreba, koverte sa fiskalnim kuponima zajedno sa podacima o prijavi moraju predati fizički zapečaćene, u jednu od regionalnih direkcija PAK-a, u roku od pet (5) radnih dana nakon objavljivanje liste na veb sajtu PAK-a. Koverte moraju biti dostavljene od 11. novembra do 15. novembra 2019. od 08:00 do 16:00.

Napomena: Da bi se sredstva prenela na vaš bankovni račun, od svih građana koji su proglašeni dobitnicima traži se da verifikuju svoj bankovni račun i osiguraju se da su ti računi funkcionalni i da PAK može prebaciti sredstva na iste, u suprotnom PAK neće preuzimatI nikakvu odgovornost ako vaš bankovni račun nije u funkciji ili se zbog unutrašnjih bankarskih politika ne mogu preneti sredstva.

Lista dobitnica je dostupna javnosti na veb sajtu na vezi: http://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2019/11/Lista-perfundimtare-e-fituesveTM3_2019.pdf Proveru stanja vaše koverte možete izvršiti na vezi: https://kuponatfiskal.atk-ks.org/AplikimiStatusi