SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Započinje prvi ciklus seminara sa poreskim obveznicima za 2020. godinu

Poreska uprava Kosova u saradnji sa Kosovskim savetom za finansijsko izveštavanje (KSFI) pokrenula je prvi ciklus seminara sa poreskim obveznicima za 2020. Teme koje se prezentuju na ovim seminarima su:

  • Inovacije u Poreskoj administraciji Kosova;
  • Primena obrnute naplate za PDV u građevinarstvu,
  • Godišnja izjava za PD, CD i DO,
  • Inovacije prema novom zakonu o računovodstvu, finansijskom izveštavanju i reviziji.

Do sada su se održavali seminari u Prizrenu, Uroševcu, Đakovici, Mitrovici, dok je juče održan seminar poreskih obveznika Prištine za koji je interesovanje poreskih obveznika bilo izuzetno, a isti interes je bio i u svim drugim centrima gde su održani seminari.

Na seminaru je bio i generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj, koji se zahvaljuje poreskim obveznicima na interesovanju za prisustvovanje seminaru,  i direktor Murtezaj je rekao da će PAK nastaviti da radi na unapređenju usluga poreskim obveznicima, tako da se olakša ispunjavanje poreskih obaveza.

Tokom ovih seminara, učesnici su postavljali različita pitanja vezana za predstavljene teme, kao i druga pitanja vezana za poresko zakonodavstvo. Za sva pitanja koja su postavili učesnici predavači su pružili adekvatne odgovore.

Na svim dosadašnjim seminarima broj polaznika je bio prilično visok, a polaznicisu bili: poslovne organizacije, nevladine organizacije ili njihovi predstavnici, stalni predstavnici, računovođe i zainteresovani građani.

Seminar o gore pomenutim temama biće održan u Gnjilanu i Peći narednih dana.

Materijal predstavljen na ovim seminarima objavljen je na veb stranici PAK-a www.atk-ks.org na vezi Multimedia – Materiale & Prezantime.