SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Centar za usluge poreskih obveznika u funkciji povećanja dobrovoljnog poštovanja zakona

Profesionalne, efikasne i transparentne usluge poreskih obveznika su jedan od glavnih prioriteta Poreske administracije Kosova. Centar za usluge poreskih obveznika deluje u svim regionalnim direkcijama PAK-a, koje u svojoj strukturi čine tri organizacione jedinice, direktne usluge poreskih obveznika, poreski savetnici i službenici penzijskog doprinosa.

Svrha i delokrug ovog centra je kreiranje i upravljanje politikama, kao i strategijama kako bi se poreskim obveznicima omogućilo kvalitetno, blagovremeno i tačno pružanje usluga.

Samo servisni centar poreskih obveznika u Prištini izvršio je 73.014 aktivnosti u periodu januar – oktobar 2019. godine, uključujući zahteve za fiskalni broj, registraciju PDV-a, zahteve za poresku registraciju, zahteve za prijavu poreza, zahteve za prijavu poreza, zahteve za sklapanje sporazuma za plaćanje, pravni saveti itd.

PAK uvek radi na edukaciji poreskih obveznika o poreskim zakonima i procedurama, tako da se poreski obveznici blagovremeno informišu o svojim obavezama kao rezultat njihovih aktivnosti.

Komunikacija PAK-a sa poreskim obveznicima odvija se na različite načine, počev od informativnog materijala, redovnih seminara, različitih sastanaka, kontaktiranja Pozivnog centra i mnogih drugih načina na koje smatramo da su informacije PAK-a najbliže poreskim obveznicima.

PAK se neprestano zalaže za unapređenje svojih usluga poreskim obveznicima kako bi se olakšalo podnošenje poreskih prijave i plaćanje poreza!