SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Ciljevi PAK-a predstavljeni su predstavnicima Kancelarije Evropske unije

Generalni direktor PAK-a, Ilir Murtezaj primio je danas predstavnike Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Teme o kojima se razgovaralo tokom ovog sastanka odnosile su se na ciljeve PAK-a za 2020. godinu, kao i nastavak primene Srednjoročnog plana reformi.

Tokom ovog sastanka, direktor Murtezaj zahvalio je predstavnicima Kancelarije Evropske unije na kontinuiranoj podršci koju su TAK-u pružali u razvoju poslovnih procesa. Kao rezultat dostignuća u 2019. godini, predstavnici Kancelarije Evropske unije obećali su da će nastaviti finansiranje novih projekata koji su u funkciji razvoja institucije TAK-a.

Podsećamo da je Kancelarija Evropske unije nedavno podržala PAK u zameni sistema informacionih tehnologija.