SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Dostavljanje koverti sa fiskalnim kuponima

Poreska uprava Kosova obaveštava sve građane koji su dobitnici nadoknade od prikupljanja fiskalnih kupona za TM3 2019, da je rok za podnošenje koverti do danas, 15. novembra 2019. godine, 16:00.

Izvlačenje potencijalnih dobitnih brojeva bili je na prenosu uživo na RTK-u, gde su izvučena tri potencijalna dobitna broja, kako je navedeno u Administrativnom uputstvu 01/2017. Broj građana koji su potencijalni dobitnici u ovom periodu je 1.505.

Potencijalni dobitni broj 55 87 15
Dobitni 159 1 1,345
Ukupan broj dobitnika 1,505