SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – MMF visoko ceni impresivan rad PAK-a u 2019. godini

Danas je održan završni sastanak MMF-a, koji je pratio i ocenjivao rad obavljen u PAK-u. Ova misija se fokusirala na procenu primene Srednjoročnog plana reformi 2019-2021, posebno ciljeve predviđene u ovom planu, kao što su postupanje sa poreskim dugovima, unapređenje funkcije poreske kontrole, povraćaj PDV-a i napredovanje informacione tehnologije.

Generalni direktor PAK-a g. Ilir Murtezaj zahvalio je timu MMF-a i obećao da će nastaviti da postiže svoje ciljeve i poboljšava svoj kapacitet.

MMF je na ovom sastanku dao izvanrednu ocenu rada obavljenog tokom 2019. godine, što se odrazilo na Nacrt izveštaja koji je danas dostavljen generalnom direktoru. Istovremeno, MMF potvrđuje da će nastaviti da podržava razvoj važnih poslovnih procesa Poreske administracije Kosova.