SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK prikupio 35,5 miliona evra više u odnosu na isti period prošle godine

Poreska uprava Kosova nastavila je da povećava nivo prihoda u periodu januar-septembar 2019. godine, kao rezultat intenziviranja terenskih aktivnosti, odnosno upravljanja dugom i borbe protiv neformalne ekonomije. Za pomenuti period, PAK je uspeo da prikupi prihod od 35,5 miliona evra više u odnosu na isti period prošle godine, dok je ukupni prikupljeni prihod u vrednosti od 372,3 miliona evra. Dok su penzijski doprinosi u vrednosti od 132,9 miliona evra, što ukupno čini 505,2 miliona evra u porezima i doprinosima.

Projekcija PAK-a za ovu godinu je 516 miliona evra ili 16% više od prošlogodišnjeg plana, ali ciljevi PAK-a za ovu godinu biće vrlo jasni i mi ćemo biti u okviru Strategije ispunjenja obaveza i Strateškog plana, radićemo na suzbijanju i sprečavanju neformalne ekonomije, jer ćemo smanjenjem neformalnosti povećati prihode i istovremeno stvoriti kapital na tržištu. Pored toga, od velikog je značaja povećati komunikaciju sa poreskim obveznicima, jer će samo tako shvatiti svoje obaveze prema poreskoj administraciji. Sa sličnim pristupom kao što je ovaj, mogli bismo imati paralelno izgradnju kapaciteta i kompletiranje pravne infrastrukture.

Misija TAK-a je da ohrabri poreske obveznike da dobrovoljno poštuju poreske obaveze, transparentan i inkluzivan tretman i pružanje profesionalnih saveta o primeni zakona. Nastavili smo sa stvaranjem modula koji će olakšati dostavljanje poreskih izjava poreskih obveznika.

Poboljšanje usluga poreskih obveznika, transparentnost i povećanje percepcije javnosti o PAK-u bili su i biće naš prioritet.