SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK snažno deluje na preduzeća koja ne plaćaju pravilno svoje poreske obaveze

Poreska uprava Kosova – naime Odeljenje za poslovanje – preduzela je snažne operativne akcije protiv svih poreskih obveznika koji ne ispunjavaju obaveze, koji uprkos razvoju svojih aktivnosti nisu platili svoje poreske obaveze.

Identifikacija ovih preduzeća izvršena je analizom rizika zasnovanom na Planu upravljanja rizikom. Trenutno se obrađuje 200 slučajeva koji nisu platili porez na prijavljeni promet.

Ovi poreski obveznici i svi ostali koji ne plaćaju porez pravilno će biti u stalnom praćenju i ako se njihov pristup ne promeni – nastavi sa nepoštovanjem zakona, PAK će proceniti situaciju radi utvrđivanja utaje poreza i istovremeno podizanja krivičnih prijava, zavisno od utvrđenih nalaza i kršenja.

Ove aktivnosti se preduzimaju tokom mnogih drugih aktivnosti, s ciljem smanjenja izbegavanja poreza i stvaranja konkurentnog tržišta za sve poreske obveznike.

Prioritet PAK-a i dalje je jednak tretman svih poreskih obveznika, kao i veća odgovornost osoblja PAK-a prema unapređenju kvaliteta rada.

PAK ohrabruje poreske obveznike da ispunjavaju svoje poreske obaveze, u protivnom će se preduzeti kazne predviđene poreskim zakonodavstvom!