SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Poreska uprava Kosova uspešno se počinje 2020. godinu

67,1 milion prihoda samo za januar 2020. godine

 Poreska uprava Kosova uspešno započinje 2020. godinu, sa ukupno 67,1 milion evra prihoda prikupljenih za januar, što je povećanje za 14% ili 8,2 miliona evra u odnosu na isti period prošle godine.

Pored poreskih prihoda, PAK je prikupio 17,7 miliona evra doprinosa za penzije. Poreska uprava Kosova ove je godine postavila brojne prioritete, čija će realizacija uticati na poboljšanje poslovnih procesa, kao i na ostvarenje projekcije godišnjih prihoda, ali i na smanjenje duga. U tom cilju, preduzete su sve akcije za konsolidaciju prinudne naplate. Da bi se povećali rezultati naplate duga, Sektor za naplatu duga reorganizovan je u jedinstveni centar u Prištini, koji će raditi u četiri odeljenja, pri čemu je svako odeljenje odgovorno samo za jednu fazu, određeni tretman duga.

Svrha ove reforme pokrenuta je s obzirom na visok nivo duga koji stvaraju poreski obveznici, gde će kroz projekat konsolidacije dugova, PAK obezbediti nove procedure i pristupe za poboljšanje procesa tretiranja duga u najranijoj fazi, kao i u cilju smanjivanja velikih nagomilavanja dugova.

Veliki odraz  imaće i modernizacija informacione tehnologije, gde će krajem januara biti okončan ugovor sa konzorcijumom koji će omogućiti digitalizaciju i automatizaciju poslovnih procesa u Poreskoj upravi. Novi sistem informacione tehnologije olakšat će prijavu i plaćanje poreza, kao i omogućiti višekanalne elektronske komunikacijske metode.

Vizija PAK-a je da bude pouzdan i poštovan, kao i da bude uporediv sa vodećim poreskim upravama u Evropi!