SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Poreski inspektor koji je osuđen za korupciju udaljen sa posla

Poreska uprava Kosova obaveštava javno mnjenje da je, u skladu sa članom 60. stav 1. podtačka 1.6 Zakona br. 06 / L-114 o javnim službenicima, donela odluku o raskidu radnog odnosa za poreskog inspektora osuđenog za korupciju.

Viši menadžment PAK-a uverava javnost da će bilo koji dokazi o zloupotrebi službenog položaja, kao i slučajevi korupcije, biti prosleđeni nadležnim organima na postupanje, i svima koji budu proglašeni krivim za krivična dela, kao u gore pomenutom slučaju, preduzeće se mere za raskid radnog odnosa u našoj instituciji.

PAK zahvaljuje kosovske građane, medije, tužilaštvo i policiju na podršci u borbi protiv negativnih pojava.