SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Pozivni centar obeležava 8 godina od osnivanja

Na 8. Godišnjicu, Pozivni centar u Poreskoj administraciji Kosova, dodao je rezultate za sve sprovedene aktivnosti. Od 42.482 poziva upućena prošle godine, gde su poreski obveznici obavešteni o svojim poreskim obavezama prema PAK-u, ove godine je PC uputio 49, 465 poziva. Imajući u vidu da je pružao informacije i pomoć o poreskom zakonodavstvu, elektronskim prijavama i drugim uslugama koje pruža PAK.

Kao rezultat aktivnosti koje je PC sproveo od svog osnivanja do sada, prikupljeno je 16,8 miliona evra. Misija Pozivnog Centra je da kontaktira i komunicira sa poreskim obveznicima i pruži profesionalne, jedinstvene i tačne usluge svima onima koji se obrate Pozivnom centru kako bi bili informisani o raznim poreskim pitanjima.

PAK ohrabruje poreske obveznike i građane da koriste usluge koje nudi Pozivni centar da u realnom vremenu dobiju sve informacije potrebne za poresko zakonodavstvo i druge usluge koje pruža PAK.