SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Raspravlja se o operativnom planu 2020. godine

Visoko rukovodstvo Poreske uprave Kosova održalo je danas sastanak sa direktorima regionalnih kancelarija, kako bi razgovaralo o Planu rada za 2020. godinu, gde su istovremeno objavljeni rezultati 2019. godine.

Na ovom sastanku, generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj zatražio je maksimalnu posvećenost od regionalnih direktora u postizanju ciljeva utvrđenih Operativnim planom za 2020. godinu, kao i u sprečavanju i suzbijanju negativnih pojava kako u instituciji, tako i u vezi sa poreskim obveznicima. To će se postići pružanjem pravovremenih profesionalnih usluga kako bi poreski obveznici mogli na vreme da izvršavaju svoje poreske obaveze kako ne bi bili izloženi kažnjavanju.

Nadalje, direktor Murtezaj naglasio je da će 2020. godina biti godina reformi, uključujući konsolidaciju prinudne naplate, koja će se objediniti u jedinstveni centar, počevši od februara. Ove reforme su takođe visoko ocenjene od strane Međunarodnog monetarnog fonda.