SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Sastanak direktora PAK-a i direktora osiguravajućeg društva Kosova

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj ugostio je izvršnog direktora osiguravajućeg društva Kosova, Sami Mazreku.

Svrha ovog sastanka bila je primena Zakona o porezu na dobit, koji je stupio na snagu u avgustu ove godine. Na sastanku g. Mazreku je informisao direktor PAK-a da će prema ovom zakonu osiguravajuće kompanije od 5. avgusta 2019. godine prijavljivati i plaćati porez kao i svako drugo pravno lice.

Poreski obveznici ovog sektora mogu se informisati putem ovog linka: http://www.atk-ks.org/njoftim-per-tatimpagues-deklarimi-i-tatimit-nga-kompanite-e-sigurimeve/