SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Svetska banka i GIZ nastavljaju da daju podršku PAK-u

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj primio je stručnjake Svetske banke, kao i predstavnike organizacije GIZ.

Tokom ovog sastanka razgovarano je o podršci PAK-a u projektu „Poboljšanje ispunjavanja poreskih obaveza kroz intervenciju u ponašanju poreskih obveznika“, ovom zajedničkom projektu GIZ, Svetske banke i PAK-a.

Vredno je napomenuti da Svetska banka podržava PAK u poboljšanju kvaliteta podataka u registru poreskih obveznika putem razmene informacija.

Na sastanku je razgovarano i o mogućnosti izrade programa podrške, u oblasti sprovođenja aktivnosti koje vode ka poboljšanju kvaliteta registra poreskih obveznika, i rešavanju fiskalnog oblika poslovne neformalnosti.

Program podrške biće razvijen u prvih šest meseci 2020. godine, pri čemu su do tada predviđene posebne interventne aktivnosti.

Shukrije Shabani