Održan je sastanak sa Rukovodiocima ekipe Kontrole

Divizija Poreske kontrole u saradnji sa divizijom Kancelarije za usluge i edukaciju poreskih obveznika danas je održala sastanak sa Rukovodiocima ekipe kontrole, Rukovodiocima ekipa kontrole Kancelarije za edukaciju i usluge poreskih obveznika, kao i poreskim savetnicima regiona.
Cilj ovog sastanka je bio da se diskutuje o temama koje se odnose na dokumente izrađene u 2017., kao što su MEMO, javna objašnjenja, interne uredbe za refundaciju, izveštaji kvaliteta i amortizacije, dugoročni ugovori u oblasti građevinarstva i sl.
Na sastanku, Generalni direktor PAK-a, Sakip Imeri je izjavio da će nastaviti sa realizacijom strateškog plana PAK-a, 2015-2020, koji usmerava nas na tretiranje rizika na osnovu segmentacije poreskih obveznika do 2020. godine, pored ovoga i podizanje kapaciteta u oblasti upravljanja rizicima. Implementacija strategije za sprečavanje i suzbijanje sive ekonomije. Isto tako, mi ćemo nastaviti sa dodatnim aktivnostima sveobuhvatnosti u procesu fiskalizacije.
Sastanak je održan u okviru operativnih aktivnosti, kako bi se postigli ciljevi koji su postavljeni planom za tretiranje rizika i Operativnim planom za ovu godinu.