Dostignuča PAK-a za period Januar – Juli 2010

Na konferenciju za štampu, Generalni Direktor PAK-a, g. Behxhet Haliti, prikazao prihode za period Januar – Juli 2010, uporedjenja sa ranijim godinama, operativni plan, prihode po vrstima porezaporesko zakonodavstva, sprovodjenje projekta fiskalnih blagani, unapredjenje sistema IT (SIGTAS), formiranje i konsolidacija Jedinice za Poreske Istrage, Usvajanje Strateškog Plana 2010 – 2015, trend naplate dugova, aktivnosti stručnih  standarda, kao i objektivi i izazovi za 2010, itd.

PAK,  za period Januar – Juli 2010, realizovao 131.03 mil €. U procentu, to je 61% opšteg godišnjeg plana Vlade.

U toku meseca Jula 2010, PAK realizovao 28,8 mil. Evra, što predstavlja znatno povečenje prihoda za  3.6 mil. više od plana ili u odnosu na plan više za 14 %.

Prihodi ovog perioda ove godine veči su za 14.82 miliona Evra ili u procentu za 12.8 % veča u odnosu na isti period prošle godine(2009).

Ključni faktori koji su uticali na povečanju prihoda su kao rezultat:

– povečanju aktivnosti na terenu,

– bolja komunikacija sa poreskim obveznicima,

– povečana saradnja sa drugim institucijama na sprovodjenju zakona, itd.

Uporedo sa aktivnostima za realizaciju plana u toku ovog perioda radilo se dosledno na kompletiranju poreskog zakonodavstva i drugih akata podrške. Za bolje sprovodjenje novog zakonodavnog paketa usvojena su Administrativna Uputstva:

–         Administrativno Uputstvo Br. 08/2010 datum 30.07.2010 za sprovodjenje Zakona 03/L-162 o Porezu na Lična Primanja,

–         Administrativno Uputstvo Br. 09/2010 datum 30.07.2010 za sprovodjenjeZakona 03/L-161 o Porezu na Prihod Korporacija,

–         Administrativno Uputstvo Br. 010/2010 datum 30.07.2010 za sprovodjenjeZakona 03/L-146 o Porezu na Dodatnu Vrednost, i:

–         Javno Rešenje Br. 01 / 2010 o izveštavaju kupovine više od 500 €, po kojem obavezuju se poreski obveznici da sastavljaju tačne izveštaje za sva njihova kupovine veče vrednosti od 500 € I da izveštavaju jednom godišnje u PAK. Prvi izveštaj očekuje da se dostabvlja dana 31 marta 2011 za 2010 godinu.

Što se tiće projekta fiskalnih blagajni, do sada su instalirana oko 2000 fiskalnih elektronskih registratora. Proces je na pravom putu  i u toku je ulazak u drugu sve ukupnu fazu.

Poreska Administracija Kosova, radi na realizaciju svog obečanja da u svako vreme i svake aktivnosti  ima za cilj da gradi jedan pozitivan  imaž koji bi reflektovao kod poreskih obveznika i celome narodu Kosova, da poštuju prava poreskih obveznika karti poreskih obveznika i da se jednako primenjuje poresko zakonodavstvo za sve poreske obveznike, da radimo na proširenju ubiranja prihoda kod što večeg broja poreskih obveznika.

Dokaz tome su sledeča uporedjenja: u toku 2008 godine samo 50 biznesa (ili top 50 poreski obveznici) koji su platili najviše poreza, učestvuju sa 68% svih prihoda za PAK, u toku 2009 godine učestvuju sa oko 52%, a sada u 2010, 50 top najveći poreski obveznici  učestvuju sa oko 47 %  svih naplata za PAK.

Od Jula ove godine počelismo sa potpunim elektronskim rasterečenjem svih poreskih deklaracija samo iz Web stranicu PAK-a, koja ima veće vrednosti  u odnosu na ranije štampane deklaracije. Samo u toku jula ovakvom formom izvadjene su 61716 deklaracija svih vrsti.

Poreska Administracija Kosova, svojim aktivnostima proširuje poresku kod osnovu velikog broja poreskih obveznika i u funkciju je trenda povečanja ovog broja biznesa, na ostvarivanju svoje misije za jednako tretiranje svih poreskih obveznika.

Od 01 Avgusta 2010 imamo u funkciju instalaciju online telefonske linije, 0800/501-501 bezplatno za gradjane, poreske obveznike ili razne potrošaće.

Izazovi Poreske Administracije Kosova

–         Realizacija Plana prihoda za 2010 godine;

–         Sprovodjenje strategije Naplate i Informativne Tehnologije, prema Strateškog Plana 2010-2015;

–         Realizacija Projekta elektronskog deklarisanja;

–         Uslovi rada (akomodiranje) za Pr1; Pr2 i JVPO;

–         Implementiranje Projekta fiskalnih blagajni;

Re- uspona  i modernizacija IT.