SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor PAK-a učestvuje na konferenciji Svetske banke – Taxgip

Generalni direktor PAK, Sakip Imeri je učestvovao na dvodnevnoj konferenciji koju je organizovala Svetska Banka – Taxgip, sa temom: izazovi politika i upravljanja PDV-om, koja je održana u Bukureštu, Rumunija.
Cilj ove konferencije je bio da se razgovara o izazovima i pitanjima od prioriteta, gde se nalaze zemlje Istočne Evrope i Centralne Azije u oblasti lokalnih poreza, međunarodne poreza, razmeni informacija, poreske transparentnosti, neformalnoj ekonomiji, kapacitetu poreske administracije itd, i mogućnosti za napredovanje u ovim oblastima.

Direktor Imeri je bio deo panela u drugoj sednici, pod nazivom „Najbolje prakse dizajna PDV-a: izuzeća, norme i pragovi PDV-a“, pri čemu je pred prisutnima rekao da je PDV na Kosovu imao zakonske promene, uzimajući u obzir zahteve tržišta i potrebe ekonomskog razvoja. On je istakao da su izvršene promene deo fiskalnih reformi, koje su prilagođene EU direktivi za PDV.

Između ostalog, gospodin Imeri je naglasio da se deklarisanje PDV-a na Kosovu vrši na mesečnom nivou, a rok za deklarisanje je 20. u narednom mesecu. Prag za registraciju za PDV od septembra 2015. godine je 30.000 evra prometa godišnje i obavezan je za sve biznise koji prelaze prag (pre ovog perioda bio je 50.000 evra). Dok su stope PDV-a sa 0%, 8% i 18% (do septembra 2015 0 i 16%). Od septembra 2015. godine počeli smo da primenjujemo obrnutu naplatu  u građevinskom sektoru, kao dobro pokazanu  praksu u drugim zemljama.

Takođe, učesnici su obavešteni o mogućnosti zahteva za refundaciju, onda kada kreditiranje poreskih obveznika registrovanih za PDV premaši 3.000 evra nakon tri uzastopna meseca, kao i izuzetaka, bez prava na PDV kreditiranje i olakšice sa pravom na odbitak PDV-a.

Direktor PAK, takođe je imao odvojene susrete sa predstavnicima Svetske banke, kao i izvršnim sekretarom među-evropske organizacije poreskih uprava-IOTA, g Migel Silva Pinto, sa kojim je dogovoreno o budućoj saradnji u izgradnji kapaciteta Poreske administracije Kosova.