SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Direktor Imeri je formalno podneo godišnji izveštaj za 2016 ministru Hoti

Pozivajući se na član 8 Zakona o poreskoj administraciji i postupcima, koji kaže da do 31. marta naredne godine, mora biti dostavljen godišnji izveštaj ministru finansija, danas je zvanično direktor Poreske uprave Kosova, Sakıp Imeri dostavio Ministru finansija, Avdulah Hoti, izveštaj rada za 2016 godinu.
Tokom ceremonije predaje ovog izveštaja, direktor Imeri je izjavio: „Moje je zadovoljstvo da dostavim godišnji izveštaj za 2016., u punom formatu, u okviru utvrđenim zakonom 03 / L-222 o Poreskoj upravi i procedurama.
Ovaj izveštaj pokriva sve aktivnosti PAK-a, zajedno sa posvećenim osobljem koje je doprinelo pozitivnim rezultatima organizacije, obezbeđujući budžetu Republike Kosovo za ispunjavanje planiranih potreba.

Pored glavne svrhe u prikupljanju prihoda, PAK razvija brojne aktivnosti na osnovu Strateškog plana 2015-2020, kao i drugih godišnjih i periodičnih planova koji nude bolje usluge za poreske obveznike, povećanje profesionalnosti i transparentnosti, bolje razumevanje o integritetu i poštenje prema podizanju dobrovoljnog plaćanje poreza.“ „Direktor Imeri je takođe obećao da će se tokom 2017. raditi, tako da svaka godina bude bolja od prethodne.

Dok je ministar je Hoti tokom prijema izveštaja rekao da je ovo prvi put da je godišnji izveštaj predat ministru finansija formalno, kao što nalaže zakon. „Čestitam vam na poslu koji ste uradili tokom 2016. godine, poštovani Vama direktore i svim drugim zvaničnicima, jer je godina koju smo ostavili iza sebe bila izuzetno uspešna“, rekao je između ostalog g. Hoti.