Obaveštenje Poreska Administracija Kosova organizuje seminar sa poreskim obveznicima

TEMA:

OBAVEZA PLAĆANJA PDV-A ZA PRUŽANJE ISPORUKU USLUGA U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA–PRIMENA OBRNUTE NAPLATE

 

Na ove seminare se pozivaju da učestvuju poreski obveznici (biznis organizacije, NVO ili njihovi predstavnici), predstavnici stalnih jedinica, računovođe i građani zainteresovani u cilju informisanja za primenu obrnute naplate za isporuku usluga u oblasti građevinarstva.

Za ostale informacije kontaktirajte:

 

Tel.: 038/200-250-17,
e-mail: info@atk-ks.org,
veb: www.atk-ks.org