(sq) (sr)

Cilj održavanja ovog seminara je bio da se predstave konkretne promene koje se očekuju sa novim poreskim propisima, kao što je Porez na dodatu vrednost, Porez na lične prihode, Porez na prihode korporacija, kao i procedure Sporazuma za eliminisanje ukidanju dvostrukog oporezivanja.

 

Tokom ovog seminara učesnici su postavljali različita pitanja u vezi sa predstavljenim temama, kao i ostala pitanja u vezi sa Poreskim zakonodavstvom. Za sva postavljena pitanja učesnika dati su odgovarajući odgovori od voditelja seminara g. Sami Salihu–Viši Menadžer za usluge i edukaciju poreskih obveznika i g. Isen Lipovica – Viši Menadžer Divizije za Politike i PROCEDURE

Na ovom seminaru učesnici su bili članovi institucija učlanjenih u Asocijaciju mikrofinansijskih institucija Kosova (AMIK).

Poreska administracija Kosova