OBJAŠNJENJE ZA JAVNOST – NADGLEDANJE POVEĆAVANJA CENA NADZORA

Poreska uprava Kosova smatra da je potrebno javnosti razjasniti nesigurnosti stvorene u medijima i šire, u vezi sa pitanjem praćenja cena za test COVID19 od strane laboratorija licenciranih od Ministarstva zdravlja.

Povodom jučerašnjih izjava u medijima po pitanju praćenja povećanja cena za test COVID19 od strane laboratorija sa licencom Ministarstva zdravlja, Poreska uprava Kosova pojašnjava da nijedna zakonska odredba ne obavezuje i daje pravo PAK-u za praćenje procesa prilagođavanja prodajnih cena.

PAK obaveštava da je jedino telo, koje ima pravni osnov za nadgledanje primene monopolskih cena, kao i sprovođenje poštene konkurencije na tržištu, Kosovski autoritet za zaštitu konkurencije.

PAK nije institucija koja je pozvana da nadgleda tržišne cene, ona je telo ovlašćeno zakonom da naplaćuje porez u skladu sa zakonom od svih fizičkih i pravnih lica koja obavljaju privredne aktivnosti u Republici Kosovo.

Napomena: Tokom marta i aprila ove godine, ili u prvom periodu pandemije, na zahtev i pismeno ovlašćenje bivšeg ministra finansija, pratili smo proces veštačkog podizanja cena nekih osnovnih proizvoda, kao i da je ovo praćenje izvršeno samo da bi se smanjila panika stvorena u to vreme među građanima, kao i da bi se sprečila zloupotreba malog broja pojedinaca, za koje je u prvim danima pandemije bilo stalnih prijave da veštački podižu cene.

Njomza Alaj