Telegram saučešća,

Telegram saučešća,

S dubokom tugom danas smo primili vest da je preminuo naš kolega Habib Kadolli, koga je pogodio COVID-19. Habib Kadolli bio je poreski inspektor u regionalnoj direkciji Prizrena, koji je do poslednjih trenutaka svog života sa najvećom predanošću služio instituciji i zemlji! U svoje ime i osoblja PAK-a, porodici preminulog i svim kolegama iz Prizrenskog regiona, izražavamo iskreno saučešće povodom smrti našeg kolege! Saučešće svim članovima porodice, prijateljima i kolegama!

Generalni direktor PAK-a

Ilir Murtezaj

Njomza Alaj