Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, modifikuje poreske obrasce PD i CD

Poreska administracija Kosova obaveštava vas da se obrazac godišnjeg izveštaja i obrazac za plaćanje poreza na lične prihode (PD) i obrazac godišnjeg izveštaja i obrazac za plaćanje poreza na prihode korporacija (CD) menjaju, tako da do 31 Januara 2020 podnošenje ovih obrazaca nije moguće. Izmena / modifikacija obrazaca PD i CD-a vršiće se uglavnom za: …

Obaveštenje za poreske obveznike – Registracija zaliha robe

Poreska uprava Kosova Vas obaveštava da, prema Zakonu br. 03/L-222 o poreskoj administraciji i postupcima, poreski obveznici moraju registrovati zalihe robe na kraju kalendarske godine. Takva registracija mora biti spremna najkasnije do 10 Januara 2020. Svaki poreski obveznik, bez obzira na godišnji promet, pored knjigovodstva i vođenje evidencije u skladu sa zakonom, dužan je da …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, donosi Javno objašnjenje odluke br. 03/2019

Poreska administracija Kosova, na osnovu Administrativnom uputstvu MF-Br. 06/2016, donosi Javno objašnjenje odluke br. 03/2019 – Obaveza plaćanja PDV-a na isporuku usluga iz oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate. Svrha ovog Javnog objašnjenja odluke je da razjasni poreski tretman za aspekte PDV-a u pružanju usluga u oblasti građevinarstva, odnosno primene obrnute naplate (Reverse Charge) za …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK naplaćuje 101 milion poreskog duga

Danas su, putem konferencije za štampu, generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj i zamenik generalnog direktora za operacije Nijazi Aslani predstavili rezultate aktivnosti sprovedenih na rešavanju poreskih dugovanja, kao i druge aktivnosti naplate duga, uključujući preduzete mere za oduzimanje imovine dužnicima. Direktor Murtezaj rekao je novinarima da „Pored mnogih ciljeva, Poreska administracija Kosova ima prioritet u …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK prikupio 43,7 miliona evra prihoda više nego prošle godine

465,7 miliona evra su prihodi prikupljeni od strane Poreske administracije Kosova za period januar-novembar 2019, što je povećanje za 10,4% ili 43,7 miliona evra u poređenju sa istim periodom prošle godine. Pored prihoda, PAK je tokom ovih meseci intenzivno radio na ostvarenju ranije postavljenih ciljeva, koji su strateški prioriteti i koji se istovremeno zasnivaju na …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Direktor PAK-a na konferenciji „Izazovi poreskih uprava u regionu“

Direktor PAK-a Ilir Murtezaj bio je deo konferencije koja je organizovana u Severnoj Makedoniji na temu „Izazovi poreskih uprava u regionu“. Tokom ove konferencije, pogotovo, se govorilo o jednom od izazova sa kojima se suočavaju poreske uprave uopšte, koje se odnose na vladavinu zakona i stvaranje klime pogodne za ekonomski razvoj. Direktor Murtezaj tokom ove …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK nastavlja sa oduzimanjem imovine dužnika

Poreska uprava Kosova i ove je sedmice preduzela mere na oduzimanju imovine poreskih obveznika koji nisu ispoštovali zakonske zahteve PAK-a u pogledu uplate duga u propisanom roku i nisu odgovorili na upozorenja PAK-a da će se prinudne akcije naplate poreza preduzeti oduzimanjem imovine. Postupak oduzimanja u saradnji sa kosovskom policijom sproveden je prema šest (6) …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Dostavljanje koverti sa fiskalnim kuponima

Poreska uprava Kosova obaveštava sve građane koji su dobitnici nadoknade od prikupljanja fiskalnih kupona za TM3 2019, da je rok za podnošenje koverti do danas, 15. novembra 2019. godine, 16:00. Izvlačenje potencijalnih dobitnih brojeva bili je na prenosu uživo na RTK-u, gde su izvučena tri potencijalna dobitna broja, kako je navedeno u Administrativnom uputstvu 01/2017. …