Obaveštenje za poreske obveznike – Izjavite ispravan porez!

Poreska uprava Kosova podseća sve osobe koje se bave poslovnim aktivnostima koje su prema poreskom zakonodavstvu obavezne da realno prijavljuju poreze i penzijske doprinose. Aktivnosti PAK-a će nastaviti da se fokusiraju na kategorije kao što su: poslodavci koji prijavljuju manje plate zaposlenih, oni koji manje deklarišu u srednjim i velikim preduzećima, oni koji manje deklarišu …

Shukrije Shabani

PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA Organizuje SEMINAR ZA PORESKE OBVEZNIKE

TEMA: PORESKI TRETMAN DUGOROČNIH GRAĐEVINSKIH UGOVORA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIHODU KORPORACIJA SEMINARI SE ODRŽAVAJU: Datum Regioni  Čas Mesto održavanja 19.09.2019 Uroševac 10:00 Sala skupštine opštine Uroševac 20.09.2019 Mitrovica 10:00 Sala agencije ruralnog razvoja-ARR, adresa “Biznis Park”, Mitrovica 23.09.2019 Prizren 10:30 Sala u Hotelu “City”, Prizren 24.09.2019 Gnjilane 10:00 Sala skupštine opštine – Gnjilane …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Direktor Murtezaj sastao se danas sa predsednikom KPA-a Agimom Šahinijem

Kosovska poslovna alijansa pozvala je danas generalnog direktora PAK-a Ilir Murtezaja. Svrha ovog sastanka bila je diskusija o temama koje su zanimljive za poslovanje u zemlji, ali su istovremeno razmotreni i izazovi koji otežavaju poslovanje u zemlji. Generalni direktor PAK-a, gospodin Murtezaj, rekao je da će kao institucija uvijek biti u zaštiti biznisa, na osnovu …

SOPŠTENJE ZA JAVNOST – 10.8 miliona izjava preuzeto putem E-deklaracije

Poreska uprava Kosova u 2011. godini pokrenula je najveći elektronski projekat E-poreske izjave, platforma je u početku bila dostupan za preduzeća koja su kategorisana u direkciji velikih poreskih obveznika, dok za ostale poreske obveznike mogućnost korišćenja EDI je od početka 2012. Ovaj sistem omogućava i stvaranje on-line račun poreskih obveznika kod PAK-a, gde se mogu …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća da Javno objašnjenje odluke br. 02/2019 definiše poreski tretman dugoročnih građevinskih ugovora

Poreska uprava Kosova, podseća vas da je u februaru / 2019. godine izdato Javno tumačenje odluke br. 02/2019 o poreskom tretmanu dugoročnih ugovora o izgradnji. Svrha ove Objašnjavajuće odluke je da razjasni poreski tretman za aspekte poreza na dodatu vrednost (PDV), poreza na dohodak fizičkih lica (PLP) i poreza na prihode korporacija (PPK) na dugoročne …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Prikupljeno 34,8 miliona evra više u odnosu na isti period 2018. godine

Učinak poreskih prihoda u PAK-u i dalje ima pozitivan trend, gde smo do sada svakog meseca povećavali prihode u odnosu na prethodnu godinu. Opredeljenost višeg rukovodstva PAK-a u sprovođenju operativnih planova i plana upravljanja rizikom izrađenih za ovu godinu u potpunosti je u skladu sa Strateškim planom 2015-2020 i ciljevima Vlade Republike Kosovo da se …

Njoftim

Të nderuara Institucione Financiare, Të gjitha institucioneve financiare të cilat janë obliguese për të raportuar lidhur me Ligjin Nr. 05/L-013 për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të Përmirësuar Pajtueshmërinë e Rregulloreve Tatimore në Nivel Ndërkombëtar dhe Zbatimin e Rregulloreve FATCA, shkurtimisht Marrëveshja …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK me plan për konsolidimin e sektorit të mbledhjes së detyrueshme

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj,  ka takuar stafin e Departamentit të Mbledhjes së Detyrueshme, me qëllim që të diskutohet reforma në mbledhjes së detyrueshme, në drejtim të rritjes së efikasitetit për trajtimin e borxheve. Që nga marrja e detyrës si drejtori të përgjithshëm, z. Murtezaj ndër prioritet kryesore ka vendosur trajtimin e borxheve, …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK sa 20 novih inspektora

Poreskoj upravi Kosova danas se pridružilo 20 poreskih inspektora, koji su danas ozvaničili svoj položaj potpisivanjem ugovora o radu. Ovom prilikom, generalni direktor Poreske uprave Kosova, Ilir Murtezaj, pozdravio je nove inspektore, zatraživši od njih da doprinesu realizaciji misije PAK-a, sa posebnim akcentom na korektan i ujednačen tretman poreskih obveznika. Direktor Murtezaj je istovremeno naglasio …

Obaveštenje za poreske obveznike – Izjavite ispravan porez!

Poreska uprava Kosova podseća sve osobe koje se bave poslovnim aktivnostima koje su prema poreskom zakonodavstvu obavezne da realno prijavljuju poreze i penzijske doprinose. Aktivnosti PAK-a će nastaviti da se fokusiraju na kategorije kao što su: poslodavci koji prijavljuju manje plate zaposlenih, oni koji manje deklarišu u srednjim i velikim preduzećima, oni koji manje deklarišu …