SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK dobar primer upravljanja i sprečavanja sukoba interesa u vršenju javne funkcije

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj, bio je domaćin sastanka radne grupe sastavljene od poslanika Skupštine Republike Kosova, gđe Albulene Hadžiu i g. Hajdara Beke, koji prate sprovođenje Zakona br. 06 / Z-011 o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije. Na sastanku, direktor je obavestio radnu grupu o procedurama i pravilima koja se primenjuju u …

Njoftim për tatimpagues – Pajisu me PEF dhe lësho Kuponë Fiskal!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore, janë të obliguar që të pajisen me Pajisje Elektronike Fiskale (PEF) dhe të lëshojnë Kuponë Fiskal. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen te tatimpaguesit, të …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj obišao regionalne direkcije PAK-a

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj danas je posetio regionalne direkcije PAK-a, gde je prvi put posetio direktora velikih poreskih obveznika, regionalne uprave Priština 2 i Prištinu 3. Na ovom sastanku, direktor PAK-a je govorio o ovogodišnjim planovima za koje traži kontinuirani angažman u postizanju njihove realizacije, dok u isto vreme traže pružanje kvalitetnih usluga poreskim …

REAKCIJA

Poreska administracija Kosova je smatrala razumnim da reaguje na priču koju je 17. marta 2019. godine na Klan Kosova emitovao novinar Merita Neziri. U priči se kaže da je Poreska uprava Kosova otvorila tender za novi sistem fiskalizacije biznisa, i tom prilikom je PAK uočio potrebu da pojasni poreskim obveznicima da nije otvoren tender za …

Njomza Alaj

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Ministar Hamza nudi snažnu podršku PAK-u i direktoru Murtezaju u postizanju ciljeva

Generalni direktor Poreske administracije Kosova, Ilir Murtezaj, sastao se danas sa ministrom finansija Bedri Hamzom, sa kojim je govorio o aktivnostima koje se očekuju u PAK-u. Direktor PAK-a je najpre obavestio ministra Hamzu o prioritetu poreske administracije za ovu godinu, kao i o drugim aktivnostima koje su sada postavljene u Planu rada za 2019. Između …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Naredna misija MMF-a za PAK

Generalni direktor Poreske administracije Kosova Ilir Murtezaj sastao se danas sa ekspertima Međunarodnog monetarnog fonda, sa kojima su razgovarali o podršci reformi i izgradnji kapaciteta u PAK-u. Direktor Murtezaj je tokom sastanka rekao da je zahvalan za podršku koju je MMF pružao tokom godina. On je takođe rekao da kao direktor PAK-a veoma ceni preporuke, …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Svetska banka podržava reforme u Poreskoj administraciji Kosova

Generalni direktor Poreske administracije Kosova Ilir Murtezaj bio je domaćin misije Svetske banke, koja ima za cilj da razmotri mogućnosti tehničke pomoći za podršku reformama u poreskoj administraciji. Tokom ovog sastanka, direktor Murtezaj, informisao je predstavnike Svetske banke o nedavnim događajima u PAK-u, kao i o svojim planovima za postizanje planiranih ciljeva. Direktor ih je, …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK nastavlja da kažnjava subjekte Igara na sreću koji ne poštuju zakon

Poreska uprava Kosova – odnosno Odeljenje za igre na sreću, prošle nedelje iz redovnih poseta na terenu i takođe iz informacija koje su primili građani, sprovela je 30 aktivnosti, pri čemu je zatvoreno 11 mesta za kockanje, njihova aktivnost je sprovedena nepoštovanjem kriterijuma Zakona o igrama na sreću. Od utvrđenih nepravilnosti izdato je 13 novčanih …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj i direktor Kalaj bez kompromisa u borbi protiv neformalne ekonomije

Generalnog direktora PAK-a Ilir Murtezaj sa saradnikom primio je generalni direktor Kosovske policije Rashit Kalaj, sa kojim su razgovarali o dosadašnjoj saradnji, sa posebnim naglaskom na intenziviranje buduće saradnje. Direktor Murtezaj se u početku zahvalio direktoru Kalaju na pružanju podrške PAK-u u bilo kom trenutku kada je bila potrebna saradnja sa policijom. On dalje naglašava …