Njoftim për METD – Konventa në mes të Kosovës dhe Maltës

Njoftim lidhur me përmbajtjen e Marrëveshjes për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë (tutje METD) për tatimet në të ardhura dhe në kapital dhe për parandalimin e evazionit dhe shmangies fiskale në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maltës Administrata Tatimore e Kosovës është përgjegjëse për zbatimin e dispozitave të METD-së, ku në kuadër …

Najava – Konvencija između Kosova i Velikog vojvodstva Luksemburg

Najava: U vezi sa Sporazumom o eliminisanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu SEDO) o porezu na dohodak i kapital i o sprečavanju utaje i izbegavanja poreza između Kosova i Luksemburga. Poreska uprava Kosova odgovorna je za sprovođenje odredaba SEDO, u okviru kojeg takođe pruža usluge poreskim obveznicima koji su obuhvaćeni ovim sporazumima. Od 01.01.2020 primenjuje …

Telegram saučešća,

Telegram saučešća, S dubokom tugom danas smo primili vest da je preminuo naš kolega Habib Kadolli, koga je pogodio COVID-19. Habib Kadolli bio je poreski inspektor u regionalnoj direkciji Prizrena, koji je do poslednjih trenutaka svog života sa najvećom predanošću služio instituciji i zemlji! U svoje ime i osoblja PAK-a, porodici preminulog i svim kolegama …

Njomza Alaj

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Ministarka finansija Hikmete Bajrami posetila je danas PAK

Danas je ministarka finansija Hikmete Bajrami posetila Poresku upravu Kosova, a tom prilikom juje docekalo rukovodstvo PAK-a. Tokom ovog sastanka, generalni direktor PAK-a, Ilir Murtezaj, informisao je ministarku Bajrami o planovima PAK-a za 2020. godinu, sa posebnim akcentom na trend prihoda, koji se u maju imao vratio u poresku normalnost nakon kritičnog perioda pandemije, koji …

Trajnime online

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Trajnimet online për stafin

Duke qenë se jemi duke kaluar në një periudhë të vështirë në aspektin e shëndetësisë, si rezultat i pandemisë COVID19, si dhe duke respektuar masat e parapara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, për të ruajtur shëndetin e secilit prej nesh, ATK ka organizuar 9 trajnime për 13 ditë, të cilat …

Njomza Alaj

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Aktuelni ministar finansija i transfera se sastao sa menadžmentom PAK-a

Aktuelni ministar finansija i transfera Besnik Bislimi posetio je juče Poresku administraciju  Kosova i tom prilikom se sastao sa menadžmentom PAK-a. Ministar Bislimi zahvalio je generalnom direktoru PAK-a Iliru Murtezaju, kao i svom osoblju PAK-a na saradnji pokazanoj u toku procesa rada, posebno za saradnju tokom perioda pandemije, za koji period je rekao da je …

Obaveštenje za građane

Poštovani građani, S obzirom da smo dobili značajan broj vaših pitanja u vezi sa ponovnim pokretanjem kampanje za povraćaj novca od prikupljanja fiskalnih kupona, koja je, kako ste obavešteni, obustavljena u cilju održavanja zdravlja svakog od nas, i istovremeno u cilju sprečavanje širenja COVID 19. Trenutno, menadžment Poreske uprave Kosova još uvek nije doneo odluku …