SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor PAK-a je dočekao na sastanku ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj primio je ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu Nikolasa Abota. Na ovom sastanku, direktor Murtezaj upoznao je ambasadora Abota sa razvojem i aktivnostima PAK-a, kao i prioritetima za budućnost. Direktor Murtezaj se takođe zahvalio ambasadoru Ujedinjenog Kraljevstva na dosadašnjoj saradnji sa Poreskom upravom Kosova na izgradnji kapaciteta u Odeljenju za poreske …

Shukrije Shabani

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Poreski inspektor koji je osuđen za korupciju udaljen sa posla

Poreska uprava Kosova obaveštava javno mnjenje da je, u skladu sa članom 60. stav 1. podtačka 1.6 Zakona br. 06 / L-114 o javnim službenicima, donela odluku o raskidu radnog odnosa za poreskog inspektora osuđenog za korupciju. Viši menadžment PAK-a uverava javnost da će bilo koji dokazi o zloupotrebi službenog položaja, kao i slučajevi korupcije, …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Pozivni centar obeležava 8 godina od osnivanja

Na 8. Godišnjicu, Pozivni centar u Poreskoj administraciji Kosova, dodao je rezultate za sve sprovedene aktivnosti. Od 42.482 poziva upućena prošle godine, gde su poreski obveznici obavešteni o svojim poreskim obavezama prema PAK-u, ove godine je PC uputio 49, 465 poziva. Imajući u vidu da je pružao informacije i pomoć o poreskom zakonodavstvu, elektronskim prijavama …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK u akciji za oduzimanje imovine poreskih obveznika dužnika

Poreska uprava Kosova juče je preduzela akciju za oduzimanje imovine poreskih obveznika, koji nisu ispunili zakonske uslove PAK-a, pravovremenu uplatu dugova i nisu reagovali na upozorenja PAK-a , da će se prinudna naplata poreza preduzeti oduzimanjem imovine. Postupak zaplene u saradnji sa kosovskom policijom sproveden je protiv osam (8) poreskih obveznika po preliminarnom planu, a …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Svetska banka i GIZ nastavljaju da daju podršku PAK-u

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj primio je stručnjake Svetske banke, kao i predstavnike organizacije GIZ. Tokom ovog sastanka razgovarano je o podršci PAK-a u projektu „Poboljšanje ispunjavanja poreskih obaveza kroz intervenciju u ponašanju poreskih obveznika“, ovom zajedničkom projektu GIZ, Svetske banke i PAK-a. Vredno je napomenuti da Svetska banka podržava PAK u poboljšanju kvaliteta podataka …

Shukrije Shabani

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK prikupio 35,5 miliona evra više u odnosu na isti period prošle godine

Poreska uprava Kosova nastavila je da povećava nivo prihoda u periodu januar-septembar 2019. godine, kao rezultat intenziviranja terenskih aktivnosti, odnosno upravljanja dugom i borbe protiv neformalne ekonomije. Za pomenuti period, PAK je uspeo da prikupi prihod od 35,5 miliona evra više u odnosu na isti period prošle godine, dok je ukupni prikupljeni prihod u vrednosti …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Sastanak direktora PAK-a i direktora osiguravajućeg društva Kosova

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj ugostio je izvršnog direktora osiguravajućeg društva Kosova, Sami Mazreku. Svrha ovog sastanka bila je primena Zakona o porezu na dobit, koji je stupio na snagu u avgustu ove godine. Na sastanku g. Mazreku je informisao direktor PAK-a da će prema ovom zakonu osiguravajuće kompanije od 5. avgusta 2019. godine prijavljivati …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, përmbyll ciklin e radhës të seminareve me tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim të informimit të tatimpaguesve për trajtimin tatimor të kontratave afatgjate ndërtimore, si dhe ndryshimet në ligjin për tatim në të ardhura të korporatave ka realizuar seminare për tatimpagues në të gjitha regjionet e saj, si: Ferizaj, Mitrovicë, Prizren, Gjilan, Prishtinë, Pejë dhe Gjakovë. Pjesëmarrësit u njoftuan gjerësisht për trajtimin …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj posetio Agenciju za prihode i carine u Engleskoj

Na poziv Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, delegacija Poreske administracije Kosova koju čine generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj i nekoliko njegovih saradnika su u zvaničnoj poseti Agencije za prihode i carine u Engleskoj, sa ciljem sticanja iskustva britanskih vlasti u izgradnji kapaciteta u jedinici finansijske obaveštajne službe PAK-a, kao i sticanju prakse u oblasti borbe protiv utaje …