SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Virtuelni sastanak CEF-a sa zemljama regiona

Zamenik generalnog direktora PAK-a Ekrem Hisenaj, na poziv Centra izvrsnosti u finansija (CEF) sa sedištem u Ljubljani, Slovenija, zajedno sa predstavnicima Holandije i MMF-a bili su deo panela kao stručnjaci u oblasti ispunjavanja poreskih obaveza. Na virtuelnom sastanku organizovanom sa mnogim zemljama u regionu, gde je tema razgovora bilo upravljanje rizicima ispunjavanja obaveza nakon pandemije …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Memorandum o saradnji između PAK-a i KOK-a

Međuinstitucionalna saradnja PAK-a se kontinuirano povećava, poslednja koja je finalizovana u okviru Memoranduma o saradnji je ona sa Kosovskim organom za zaštitu konkurencije. Memorandum je sastavljen za saradnju i koordinaciju aktivnosti između Kosovskog organa za zaštitu konkurencije i Poreske uprave Kosova. Memorandum izražava slobodnu volju potpisnika da promovišu saradnju na polju istrage kršenja konkurencije na …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK tejkalon planin e të hyrave për muajin janar, mbledh 4 milion euro më shumë

Të hyrat në Administratën Tatimore të Kosovës për muajin janar kanë shënuar performancë të mirë duke tejkaluar pritshmëri e planifikuara. Për muajin e parë të këtij viti janë mbledhur 64.04 milion euro, që në krahasim me planin kemi rreth 4 milion euro të mbledhura më shumë. Trendi i arritur për këtë muaj, tregon një nismë …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Sastanak direktora PAK-a i predsedavajućeg KBA-a

Zamenik generalnog direktora PAK-a danas je tokom dana na sastanku primio predsednika Kosovske biznis alijanse, g. Agima Shahinija sa saradnikom. Dotični i sastanak je održan radi rasprave o Odluci br. 04/60 Vlade Republike Kosovo za olakšavanje vršenja ekonomske aktivnosti svih poreskih obveznika, kao rezultat teške ekonomske situacije stvorene pandemijom COVID-19, tačnije rešavanja blokade bankovnih računa …

Obaveštenje za poreske obveznike – Platite osnovni porez i kamate, i steknite koristi od ukidanja kazni!

U cilju sprovođenja Odluke br. 04/60 Vlade Republike Kosovo, od 27.01.2021, kako bi se olakšalo vršenje ekonomske aktivnosti svih poreskih obveznika, kao rezultat teške ekonomske situacije stvorene pandemijom COVID-19, Poreska administracija Kosova, obaveštava da se ukidaju kazne za sve poreske obveznike koji izvrše punu uplatu osnovnog poreza (glavnice) i kamata. Sva fizička i pravna lica …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Zamenik generalnog direktora PAK-a Ekrem Hysenaj, danas je predstavio izveštaj o radu za 2020. godinu

Rad i aktivnosti PAK-a za 2020. godinu, kao nikada ranije, predstavljeni su drugačije, sve ovo kao efekat pandemije COVID-19, koja je nesumnjivo mnogo toga promenila u planovima i strategijama rada institucije PAK. Tokom ove konferencije, generalni direktor PAK-a Ekrem Hysenaj rekao je medijima da su rad i aktivnosti PAK-a za 2020. godinu planirani kao i …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, uskoro sa novom elektronskom uslugom!

Poreska administracija Kosova neprestano pokušava da obezbedi veće olakšice za poreske obveznike. Uskoro će ponuditi novu elektronsku uslugu, gde će kroz elektronski EDI sistem biti omogućeno prijavljivanje finansijskih izveštaja, kako zahteva Zakon o računovodstvu, finansijskom izveštavanju i reviziji. Nova elektronska usluga, odnosno prijavljivanje finansijskih izveštaja putem elektronskog EDI sistema, uštedeće vreme za sve poreske obveznike, …