SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Organizovanje nagradnih igara

Poreska administracija Kosova obaveštava sve subjekte, kompanije, biznise koje se bave organizacijom nagradnih igara, da važeći Zakon br. Br. 04 / L-080 o igrama na sreću, konkretno član 5, stavovi 2 i 3 Zakona, ne tretira kao igre na sreću nagradne konkurse (igre) koje organizuju subjekti u reklamne svrhe, pod uslovom da se učešće u …

Obaveštenje za građane

Poreska uprava Kosova obaveštava sve građane koji su zainteresovani da postanu deo kampanje fiskalne nadoknade za period TM1 2019, da se samo još danas mogu prijaviti putem ovog linka. Izvlačenje potencijalnog dobitnog broja biće izvršeno 9. maja 2019. godine direktno na Radio-televiziji Kosova, sa početkom u 18:00. Nakon izvlačenja NPF-a, PAK će objaviti listu svojih …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor PAK-a se sastao sa VD Ambasadora Severne Makedonije na Kosovu

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj primio je danas na sastanku ambasadora Severne Makedonije na Kosovu, Redžepa Saliua. Svrha ovog sastanka bila je produbljivanje saradnje između Ambasade Severne Makedonije i PAK-a. Podsećamo da Poreska administracija Kosova ima sporazum o saradnji sa Upravom za javne prihode Severne Makedonije u oblasti eliminacije dvostrukog oporezivanja, kao i druge sporazume …

Obaveštenje iz Poreske Administracije Kosova – Registrujte ekonomske aktivnosti i prijavite svoje zaposlene!

Poreska administracija Kosova podseća sve osobe koje se bave poslovnim aktivnostima da su prema poreskom zakonodavstvu obavezne da se registruju, da dobiju jedinstveni identifikacioni broj / fiskalni broj, da prijave i plate poreze (na osnovu njihovog statusa) i zadrže porez po odbitku i doprinose za penzije za svoje zaposlene. PAK takođe podseća sva lica da …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK i Državna advokatura su potpisali sporazume o saradnji

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj i državni tužilac Sami Istrefi potpisali su danas sporazum o saradnji. Svrha ovog sporazuma je da utvrdi prava i obaveze strana u sprovođenju obaveza koje proizilaze iz odluke Vlade br. 03/44, odnosno prebacivanje registrovanih predmeta i delegiranje nadležnosti i odgovornosti predstavljanja iz DA u PAK. U skladu sa potpisanim sporazumom, …

Drejtori Murtezaj  pjesëmarrës në seminarit me temë “Reformimi i Administratës Tatimore përmes një lidershipi ndikues”

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj učestvovao je na seminaru „Reforma poreske uprave kroz vodeće rukovodstvo sa uticajem“

U Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, održan je seminar na temu „Reforma poreske uprave kroz uticajno rukovodstvo“, na kojem su dva dana prisustvovali direktori poreskih uprava u regionu. Učesnik ovog seminara je bio i generalni direktor Poreske uprave Kosova Ilir Murtezaj sa saradnicima. Na seminaru se govorilo o značaju eksternog i unutrašnjeg liderstva, kao i …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Zaplenjena je imovina poreskih obveznika koji imaju dugove prema PAK-u

Poreska administracija Kosova preduzela je pravne radnje protiv svih poreskih obveznika koji imaju neplaćene poreske obaveze. Od izvršenih aktivnosti, oduzeta je imovina poreskih obveznika koji nisu odgovorili na pravne zahteve od strane PAK-a, kao što su izdavanje podsetnica, stavljanje poreskih blokada u katastru, na nepokretnu imovinu, blokiranje bankovnih računa, blokiranje u trezoru i carini, postavljanje …

Diskutohet struktura e re organizative e ATK-së

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Razmatrana je nova organizaciona struktura PAK-a

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj nakon nekoliko sastanaka sa ekspertima Međunarodnog monetarnog fonda, danas je na zajedničkom sastanku sa visokim rukovodstvom razgovarao o novoj organizacionoj šemi poreske administracije. Nova organizaciona šema postaje rezultat potrebe za boljom funkcionalizacijom i postizanjem strateških ciljeva PAK-a. Za pregled organizacione strukture, MMF je dao svoje preporuke u Izveštaju za decembar …