SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Prikupljeno 34,8 miliona evra više u odnosu na isti period 2018. godine

Učinak poreskih prihoda u PAK-u i dalje ima pozitivan trend, gde smo do sada svakog meseca povećavali prihode u odnosu na prethodnu godinu. Opredeljenost višeg rukovodstva PAK-a u sprovođenju operativnih planova i plana upravljanja rizikom izrađenih za ovu godinu u potpunosti je u skladu sa Strateškim planom 2015-2020 i ciljevima Vlade Republike Kosovo da se …

Njoftim

Të nderuara Institucione Financiare, Të gjitha institucioneve financiare të cilat janë obliguese për të raportuar lidhur me Ligjin Nr. 05/L-013 për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të Përmirësuar Pajtueshmërinë e Rregulloreve Tatimore në Nivel Ndërkombëtar dhe Zbatimin e Rregulloreve FATCA, shkurtimisht Marrëveshja …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK me plan për konsolidimin e sektorit të mbledhjes së detyrueshme

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj,  ka takuar stafin e Departamentit të Mbledhjes së Detyrueshme, me qëllim që të diskutohet reforma në mbledhjes së detyrueshme, në drejtim të rritjes së efikasitetit për trajtimin e borxheve. Që nga marrja e detyrës si drejtori të përgjithshëm, z. Murtezaj ndër prioritet kryesore ka vendosur trajtimin e borxheve, …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK sa 20 novih inspektora

Poreskoj upravi Kosova danas se pridružilo 20 poreskih inspektora, koji su danas ozvaničili svoj položaj potpisivanjem ugovora o radu. Ovom prilikom, generalni direktor Poreske uprave Kosova, Ilir Murtezaj, pozdravio je nove inspektore, zatraživši od njih da doprinesu realizaciji misije PAK-a, sa posebnim akcentom na korektan i ujednačen tretman poreskih obveznika. Direktor Murtezaj je istovremeno naglasio …

Obaveštenje za poreske obveznike – Izjavite ispravan porez!

Poreska uprava Kosova podseća sve osobe koje se bave poslovnim aktivnostima koje su prema poreskom zakonodavstvu obavezne da realno prijavljuju poreze i penzijske doprinose. Aktivnosti PAK-a će nastaviti da se fokusiraju na kategorije kao što su: poslodavci koji prijavljuju manje plate zaposlenih, oni koji manje deklarišu u srednjim i velikim preduzećima, oni koji manje deklarišu …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK izvodi dodatne aktivnost tokom letnje sezone

Poreska  administracija Kosova nastavlja sprovođenje operativnog plana, koji se odvija van radnog vremena, u cilju boljeg praćenje rekreativnih aktivnosti, zabavnih-uključujući događaje po hotelima i restoranima, koncerte, svadba, i slične aktivnosti, koje su tokom ove sezone izraženije.  Aktivnosti se preduzimaju kako bi se obezbedili različiti dokazi o prihodima koje ostvaruje ovaj sektor. Na osnovu prikupljenih dokaza tokom ovih aktivnosti, kao i drugih dostavljenih činjenica, PAK …

Obaveštenje od Poreske Administracije Kosova – Registrujte ekonomske aktivnosti i prijavite svoje zaposlene!

Poreska uprava Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima da su po poreskom zakonodavstvu obavezna da se registruju, da dobiju jedinstveni registarski broj / fiskalni broj, da prijave i plate porez (na osnovu njihovog statusa ) i zadrže porez po odbitku i doprinose za penzije za svoje zaposlene. PAK takođe podseća sva lica …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj sastao se sa predsednikom Olimpijskog komiteta Kosova

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj primio je danas predsednika Olimpijskog komiteta Kosova Besima Hasanija. Svrha ovog sastanka bila je usaglašavanje primene Zakona o porezu na dobit korporacija i Zakona o sponzorstvu. Na ovom sastanku, direktor Murtezaj rekao je da će Poreska uprava Kosova sprovesti sve zakone koje odobri Skupština Republike Kosovo, u ovom slučaju i …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK je obavio izvlačenje potencijalnih pobedničkih brojeva za TM2 2019

Poreska uprava Kosova povukla je potencijalne pobedničke brojeve kako bi građanima povratili naplatu fiskalnih kupona za TM2 2019. Izvlačenje potencijalnih dobitničkih brojeva prenosi se uživo na RTK-u, gde se izvlače tri potencijalna dobitna broja, kako je navedeno u Odluci javnog objašnjenja br. 02 / 2017 – Podsticaji i motivisanje za uzimanje fiskalnih kupona. Broj građana …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća da Javno objašnjenje odluke br. 02/2019 definiše poreski tretman dugoročnih građevinskih ugovora

Poreska uprava Kosova, podseća vas da je u februaru / 2019. godine izdato Javno tumačenje odluke br. 02/2019 o poreskom tretmanu dugoročnih ugovora o izgradnji. Svrha ove Objašnjavajuće odluke je da razjasni poreski tretman za aspekte poreza na dodatu vrednost (PDV), poreza na dohodak fizičkih lica (PLP) i poreza na prihode korporacija (PPK) na dugoročne …