SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Murtezaj predstavlja aktivnosti PAK-a za prvu polovinu 2019. godine

Generalni direktor Poreske uprave Kosova Ilir Murtezaj danas je održao konferenciju za štampu na kojoj je objavio aktivnosti koje su se odvijale u periodu januar-juni 2019. godine. Tokom ove konferencije u svom govoru, direktor Murtezaj je rekao da je za poresku upravu prvi deo ove godine bio period izazova i brojnih aktivnosti za postizanje planiranih …

Obaveštenje od Poreske Administracije Kosova – Registrujte ekonomske aktivnosti i prijavite svoje zaposlene!

Poreska uprava Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima da su po poreskom zakonodavstvu obavezna da se registruju, da dobiju jedinstveni registarski broj / fiskalni broj, da prijave i plate porez (na osnovu njihovog statusa ) i zadrže porez po odbitku i doprinose za penzije za svoje zaposlene. PAK takođe podseća sva lica …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor PAK-a je bio domaćin sastanka sa direktorom KAP

Generalni direktor Poreske uprave Kosova Iljir Murtezaj danas je sa svojim saradnicima primio direktora Kosovske agencije za privatizaciju, Valjona Toljaja. Na ovom sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji, kao io produbljivanju saradnje između PAK-a i KAP-a, kako bi se povećala efikasnost tokom procesa rada. Lideri obe institucije visoko su ocenili dosadašnju saradnju u pogledu implementacije …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća da Javno objašnjenje odluke br. 02/2019 definiše poreski tretman dugoročnih građevinskih ugovora

Poreska uprava Kosova, podseća vas da je u februaru / 2019. godine izdato Javno tumačenje odluke br. 02/2019 o poreskom tretmanu dugoročnih ugovora o izgradnji. Svrha ove Objašnjavajuće odluke je da razjasni poreski tretman za aspekte poreza na dodatu vrednost (PDV), poreza na dohodak fizičkih lica (PLP) i poreza na prihode korporacija (PPK) na dugoročne …

Obaveštenje za poreskog obveznika – PAK vas podseća na primenu obrnute naplate PDV-a u pružanju usluga u oblasti građevinarstva

Poreska uprava Kosova, podseća vas da je u decembru / 2016 izdata Javno tumačenje odluke br. 05/2016 – Obaveza plaćanja PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate. Svrha ovog Javnog tumačenja  odluke je da se razjasni poreski tretman aspekata PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva, odnosno primena obrnute naplate (Reverse …

ATK merr pjesë në Takimin vjetor të Këshillit Drejtues dhe Koordinimit të përkrahjes në Administratat Tatimore dhe Menaxhimin e Financave Publike në Evropën Jug-Lindore

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK učestvuje na godišnjem sastanku Upravnog i koordinativnog odbora podrške poreskim upravama i upravljanju javnim finansijama u jugoistočnoj Evropi

Danas se u Ljubljani održava godišnji sastanak Upravnog i koordinativnog odbora između Međunarodnog monetarnog fonda – Evropske komisije, Švajcarske organizacije za ekonomsku saradnju i Finansijskog centra u Ljubljani – Slovenija, čiji je cilj da predstavi dostignuća, naučene lekcije i izazove za poreske uprave i institucije za upravljanje javnim finansijama. Predstavnici 6 zemalja u regionu učestvuju …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Poreska uprava Kosova i Fond zdravstvenog osiguranja danas su potpisali sporazum o saradnji

Poreska uprava Kosova i Fond za zdravstveno osiguranje potpisali su danas sporazum o saradnji u cilju produbljivanja saradnje između dve institucije, za razmenu podataka koje poseduju institucije, kao i za identifikaciju fizičkih i pravnih lica koja plaćaju poreze. Takođe, ovaj sporazum obavezuje strane da ujedine lične podatke. Ovaj sporazum počinje da se primenjuje nakon datuma …

Obaveštenje za poreskog obveznika – Plati tačan iznos poreza!

Poreska uprava Kosova podseća sva neprivredna fizička lica, privredna fizička i pravna lica, da su dužna da prijave i plaćaju poreze i penzijske doprinose na pravi i blagovremen način, kao što je definisano poreskim zakonodavstvom. Aktivnosti PAK-a će se dosledno fokusirati na osobe koje ne prijavljuju ostvareni prihod i ne plaćaju porez i doprinose za …