(sq)

Gjatë këtij takimi është diskuatuar për bashkërëndimin e aktiviteteve të fiskalizimit të pompave në mes të Administratës Tatimore, Ministrisë së Tregëtisë dhe Industris, si dhe Operatorëve ekonomik në projektin e Arkave Fiskale.

Me ç’rast Operatorët e licencuar nga ATK-ja, kanë prezantuar ofertat e tyre në lidhje me aparaturat për fiskalizimin e pikave shitëse të derivateve të naftës, në kuadër të cilave janë prezantuar edhe format më të lehta të fiskalizimit.

Administrata Tatimore e Kosovës