Porez na prihod korporacja

Objavleno na октобар 17, 2012

Zakon
Zakon Br. 04/L-103– ZA IZMENU I DOPUNU ZAKONA BR.03/Z-162 O POREZU NA PRIHOD KORPORACIJA


Zakon Br. 03/L- 162  – O POREZU NA PRIHODE KORPORACIJA


Zakon br. 03/L-113 – Zakon br. 03/L-113, o Porezu na Prihod Korporacija


Uredbe

Uredba br. 2005/51

Uredba br. 2005/51 kojom se dopunjuje i menja uredbe UNMIK-a br. 2004/51 o Porezu na Prihod Korporacija


Zakon br. 03/L-113

Zakon br. 03/L-113, o Porezu na Prihod Korporacija


Uredba br. 2004/51

Uredba br. 2004/51 o Perezu na Prihod Korporacija


Uputstva
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 14 / 2010

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 14 / 2010 O SPROVODJENJU ZAKONA BR. 03/L-162 ZA POREZ NA PRIHOD KORPORACIJA


Administrativno uputstvo br.8/2010

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 08 / 2010 O SPROVODJENJU ZAKONA BR. 03/L-162, O POREZU NA PRIHOD KORPORACIJA


Administrativno uputstvo br.03/2005

Administrativno uputstvo br.03/2005, sprovodjenje uredbe UNMIK-a br. 2002/3 i br. 2004/51 O porezu na profit i Poreza na Prihod Korporacija


Administrativno uputstvo br. 01/2005

Administrativno uputstvo br. 01/2005, o sprovodjenju pravilnika UNMIK-a br. 2004/51- o Porezu na Prihod Korporacija


Formulari
CD – Poreska deklaracija na Prihod Korporacija
QL – Tromesecni pregled naplate akontacije za velike Korporacije
QS – Tromesecni pregled naplate akontacije za male Korporacije