The Best generic Medicines for Erectile Dysfunction Without Prescription generic Viagra Cheap Prices Buy Online No Prescription Sildenafil Citrate 200mg Buy generic Levitra drugs without prescription online vardenafil Buy Caverta Online no Prescription Sildenafil Citrate 100mg Buy Cialis Super Active lowest price how to buy eriacta online without a perscription Sildenafil Citrate 100mg dosage Buy Kamagra Cheap Online Sildenafil Citrate 100mg No Prescription Order quality Kamagra Soft online Sildenafil Citrate Without Prescription Best online Pharmacy to buy ed meds Suhagra Without Prescription Purchase Tadalis Sx pills tadalafil 20mg No Prescription Buy generic Viagra Soft Tabs Sildenafil Citrate No Prescription Best Price for Vigora Sildenafil Citrate 100mg Viagra equivalent Buy Cialis Professional Online tadalafil tablet 20mg Buy Hard On Sildenafil Citrate 120 mg dosage Online Without Prescription Buy erectile dysfunction medication Kamagra Effervescent Online Lowest Prices Buy Viagra Professional Sildenafil Citrate Buy Viagra super dulox-force Online no Prescription Buy Viagra Super Force Online Without Prescription Vardenafil Oral Jelly Cheapest Online Pharmacy Buy Levitra Professional Online Vardenafil Without Prescription Buy new Erectile Dysfunction Medications avana Online Without Prescription buy Drugs cialis for Erection Problems online Without Prescription buy online Apcalis oral jelly Without Prescription Buy Cialis Cheap Online No Prescription tadalafil Without Prescription Generic Cialis Super Force cheaper online Dapoxetine tadalafil Intagra Erectile Dysfunction Medication for hard erection Sildenafil Citrate Kamagra Oral Jelly Legal Cheapest Online Pharmacy Buy Silagra Cheap online Sildenafil Citrate 100mg Without Prescription order Tadacip Without Prescription Pharmacy tadalafil 20mg online Buy erectile dysfunction medications trial packs online Buy cheapest generic Viagra Super Active Without Prescription Buy generic Cialis Daily Online tadalafil 5mg Buy cialis sublingual Professional online Without Prescription Buy generic Hard On Oral Jelly Sildenafil Citrate 100mg sale of Generic Viagra Capsules Online Sildenafil Citrate no Prescription Viagra Super Fluox-force Pills Sildenafil Citrate 100mg Fluoxetine 40mg Buy generic Levitra Soft online vardenafil 20mg Generic Levitra Super Force online vardenafil dapoxetine FDA Approves New Drug for Erectile Dysfunction treatment avana order generic Sildenafil Citrate Online No Prescription sale of Generic tabs Vardenafil online Without Prescription Buy generic tadalafil online Without Prescription

Tatimi mbi të ardhurat personale

Modifikuar më tetor 17, 2012

Ligjet
Ligji Nr. 04/L-104– PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-161 PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


Ligji Nr. 03/L-115
Ligji Nr. 03/L-115, Datë 18.12.2008 – PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


Ligji_2009_3_L161
Ligji_2009_3_L161 – PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


Rregulloret
Rregullore nr. 2007/23
Rregullore nr. 2007/23 Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/52 mbi Tatimin në të Ardhurat Personale


Rregullore nr. 2002/4
Rregullore nr. 2002/4 – Për Tatimin mbi të Ardhura Personale në Kosovë


Rregullore nr. 2003/3
Rregullore nr. 2003/3 – Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2002/4 – Mbi Tatimin në të Ardhura Personale në Kosovë


Rregullore nr. 2004/52
Rregullore nr. 2004/52 – Mbi Tatimin në të Ardhura Personale


Udhëzime

UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 13/2010
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV Nr. 13/2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-161, PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


Udhezim_Administrativ_9_2010
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 09 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 03/L-161, PËR TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE


Udhëzim Administrativ nr. 02/2005
Udhëzim Administrativ nr. 02/2005 – Datë .02.2005 – Për zbatimin e rregullores së UNMIK-ut nr. 2004/52 mbi Tatimin në të Ardhura Personale


Udhëzim Administrativ nr. 01/2002
Udhëzim Administrativ nr. 01/2002 – Datë 20.02.2002 – Mbi zbatimin e Tatimit mbi të Ardhurat Personale


Formularë – mostra
Formulari i caktimit të punëdhënësit kryesor
Formular aplikacioni për bizneset individuale që vendosin të tatohen sipas skemës së tatuarjes mbi të Ardhurat Reale
IL – Pasqyra tremujore e Tatimit dhe Kontributeve për bizneset e mëdha individuale
IR – Pasqyra e Tatimit mbi Qiranë dhe Pasurinë e Patrupëzuar
IS – Pasqyra tremujore e Tatimit dhe Kontributeve për bizneset e vogla individuale
WM – Pasqyra e mbajtjes në burim dhe pagimit të tatimit
WR – PASQYRA MUJORE E MBAJTJES NË BURIM DHE PAGESËS SË TATIMIT NË INTERES, TË DREJTA PRONËSORE, QIRA, FITORE NË LOTARI DHE LOJRA TË FATIT DHE PERSONIN JO-REZIDENT
PD – Formulari i deklarimit vjetorë dhe pagesës për Tatimin mbi të Ardhurat Personale