The Best generic Medicines for Erectile Dysfunction Without Prescription generic Viagra Cheap Prices Buy Online No Prescription Sildenafil Citrate 200mg Buy generic Levitra drugs without prescription online vardenafil Buy Caverta Online no Prescription Sildenafil Citrate 100mg Buy Cialis Super Active lowest price how to buy eriacta online without a perscription Sildenafil Citrate 100mg dosage Buy Kamagra Cheap Online Sildenafil Citrate 100mg No Prescription Order quality Kamagra Soft online Sildenafil Citrate Without Prescription Best online Pharmacy to buy ed meds Suhagra Without Prescription Purchase Tadalis Sx pills tadalafil 20mg No Prescription Buy generic Viagra Soft Tabs Sildenafil Citrate No Prescription Best Price for Vigora Sildenafil Citrate 100mg Viagra equivalent Buy Cialis Professional Online tadalafil tablet 20mg Buy Hard On Sildenafil Citrate 120 mg dosage Online Without Prescription Buy erectile dysfunction medication Kamagra Effervescent Online Lowest Prices Buy Viagra Professional Sildenafil Citrate Buy Viagra super dulox-force Online no Prescription Buy Viagra Super Force Online Without Prescription Vardenafil Oral Jelly Cheapest Online Pharmacy Buy Levitra Professional Online Vardenafil Without Prescription Buy new Erectile Dysfunction Medications avana Online Without Prescription buy Drugs cialis for Erection Problems online Without Prescription buy online Apcalis oral jelly Without Prescription Buy Cialis Cheap Online No Prescription tadalafil Without Prescription Generic Cialis Super Force cheaper online Dapoxetine tadalafil Intagra Erectile Dysfunction Medication for hard erection Sildenafil Citrate Kamagra Oral Jelly Legal Cheapest Online Pharmacy Buy Silagra Cheap online Sildenafil Citrate 100mg Without Prescription order Tadacip Without Prescription Pharmacy tadalafil 20mg online Buy erectile dysfunction medications trial packs online Buy cheapest generic Viagra Super Active Without Prescription Buy generic Cialis Daily Online tadalafil 5mg Buy cialis sublingual Professional online Without Prescription Buy generic Hard On Oral Jelly Sildenafil Citrate 100mg sale of Generic Viagra Capsules Online Sildenafil Citrate no Prescription Viagra Super Fluox-force Pills Sildenafil Citrate 100mg Fluoxetine 40mg Buy generic Levitra Soft online vardenafil 20mg Generic Levitra Super Force online vardenafil dapoxetine FDA Approves New Drug for Erectile Dysfunction treatment avana order generic Sildenafil Citrate Online No Prescription sale of Generic tabs Vardenafil online Without Prescription Buy generic tadalafil online Without Prescription

Tatimi mbi vlerën e shtuar

Modifikuar më tetor 17, 2012

Ligjet
Ligji Nr. 04/L-108 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR Nr. 03/L-146, I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 03/L-197


Ligji Nr. 03/L-114
Ligji Nr. 03/L-114, Datë 18.12.2008 – PËR TATIMIN MBI VLEREN E SHTUAR


Ligji_2009_3_L146
Ligji_2009_3_L146 – PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


Ligji_2010_3_L197
Ligji_2010_3_L197 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-146 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


Rregulloret
Rregullore nr. 2005/40
Rregullore nr. 2005/40, për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/11 mbi Tatimin në Vlerën e Shtuar në Kosovë


Rregullore nr. 2001/11
Rregullore nr. 2001/11 – Datë 31.V.2001 – për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar


Rregullore nr. 2001/41
Rregullore nr. 2001/41- Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/11 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Kosovë


Rregullore nr. 2001/17
Rregullore nr. 2001/17 – Ndryshimi i rregullores nr. 2001/11 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar


Rregullore nr. 2004/35
Rregullore nr. 2004/35 – Për ndryshimin e rregullores së ndryshuar të UNMIK-ut nr.2001/11 mbi Tatimin në Vlerën e Shtuar në Kosovë


Udhëzime
Udhëzim Administrativ nr. 01/2001
Udhëzim Administrativ nr. 01/2001 – Datë 05/31/2001 – Për zbatimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar


Udhëzim Administrativ nr. 01/2004
Udhëzim Administrativ nr. 01/2004 – Datë 1 shtator 2004 – për zbatimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar


Udhezim_Administrativ_10_2010
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr.10 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.3/L-146 PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR


Informacione shtesë lidhur me TVSH
 Doracak për TVSH – Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, Çka duhet të dini?


Formularë – mostra
Formulari i deklarimit dhe pagesës për TVSH
Formular regjistrimi për TVSH
Formular ndryshimesh për regjistrimin në TVSH
KËRKESË PËR REGJISTRIM PËR CERTIFIKAT IMPORTI DHE EKSPORTI
Formulari kërkesë për rimbursim dhe rikthim