Porez na dodatu vrednost

Objavleno na октобар 17, 2012

Zakon
Zakon br. 04/Z-108 – ZA IZMENU I DOPUNU ZAKONA BR.03/Z-146 ZA POREZ NA DODATNU VREDNOST ONAKO KAKO JE IZMENJEN I DOPUNJEN ZAKONOM BR.03/Z-197


ZAKON Br. 03/L- 197 – O IZMENI I DOPUNI ZAKONA BR. 03/L-146 O POREZU NA DODATU VREDNOST


Zakon br. 03/L- 146

O POREZU NA DODATU VREDNOST


Zakon br. 03/L- 114

Zakon br. 03/L- 114, o Porezu na Dodanu Vrednost


Uredbe
Uredba br. 2005/40

Uredba br. 2005/40, kojom biva izmenjena i dopunjena Uredba UNMIK-a br. 2001/11 o Porezu na Dodatu Vrednost


Zakon br. 03/L- 114

Zakon br. 03/L- 114, o Porezu na Dodanu Vrednost


Uredba br. 2001/11

Uredba br. 2001/11, od 31.05.2001- O Porezu na Dodatu Vrednost


Uredba br. 2001/41

Uredba br. 2001/41 o izmenama i dopunama na uredbu UNMIK-a br.2001/11 o Porezu na Dodatu Vrednost na Kosovu


Uredba br. 2002/17

Uredba br. 2002/17 kojom se dopunjuje i menja uredba br. 2001/11 o Porezu na Dodatu Vrednost na Kosovu


Uredba br.2004/35

Uredba br.2004/35 kojom se menja i dopunjuje izmenjena i dopunjena uredba UNMIK-a br. 2001/11 Porezu na Dodatu Vrednost na Kosovu


Uputstva
Administrativno uputstvo br.10/2010

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br.10 / 2010 ZA SPROVOÐENJE ZAKONA BR.3/L-146 O POREZU NA DODATNU VREDNOST


Administrativno uputstvo br.01/2004

Administrativno uputstvo br.01/2004 od 1 Septembara 2004 o primeni Takse na Dodatu Vrednost


 Administrativno uputstvo br. 01/2001

Administrativno uputstvo br. 01/2001 od 31. Maja 2001. O primeni Takse na Dodatu Vrednost


Formulari
OBRAZAC ZA DEKLARACIJU I UPLATU POREZA NA DODATNU VREDNOST
ZAHTEV ZA REGISTROVANJE U PDV
OBRAZAC IZMENA ZA REGISTRACIJU U PDV
ZAHTEV ZA RIMBURSIJU / POVRAČAJ / VRAČANJE