Tenderët

Modifikuar më maj 15, 2014

2014
15.05.2014 NJOFTIM PËR SHITJE


14.05.2014 NJOFTIM PËR SHITJE


23.04.2014 NJOFTIM PËR SHITJE


08.04.2014 NJOFTIM PËR SHITJE


2012
19.12.2012 NJOFTIM PËR SHITJE


23.08.2012 NJOFTIM PËR SHITJE


09.08.2012 NJOFTIM PËR SHITJE


19.04.2012 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Shërbime të përkthimit me shkrim, lekturimit dhe përkthimit me gojë prej gjuhës shqipe ne gjuhen angleze dhe anasjelltas sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së, me numër te prokurimit 20111612006221”


14.04.2012 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Shërbime të përkthimit me shkrim, lekturimit dhe përkthimit me gojë prej gjuhës shqipe ne gjuhen angleze dhe anasjelltas sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së, me numër te prokurimit 20111612006221”


14.04.2012 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Kontrollimi teknik i automjeteve zyrtare sipas nevojave te ATK-së, me numër te prokurimit 20111612004231”


14.04.2012 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Renovimi i objektit ( ish-Gërmia ) sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së – punë shtesë, me numër te prokurimit 20111612012525”


11.04.2012 NJOFTIM PËR ANULIM TË KONTRATËS për “Shërbime për fushat mediale- përgatitja e spoteve sipas kërkesave dhe nevojave të ATK-së, me numër te prokurimit 20111612009221”


02.04.2012 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Shtypja e materialeve ( fletëpalosjeve, fasikllave, kalendarëve, posterave ) sipas kërkesave dhe nevojave të ATK-së, me numër te prokurimit 20111612008121”


02.04.2012 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Shërbimet e pastrimit dhe higjenës së objekteve të ATK-së sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së, me numër te prokurimit 20111612002221”


02.04.2012 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Furnizimi me shërbime te internetit sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së, me numër te prokurimit 20111612005221”


07.03.2012 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Manifestimi i 8 marsit ditës së gruas sipas kërkesave dhe nevojave të ATK-së, me numër te prokurimit 20111612010136”


27.02.2012 NJOFTIM PËR KONTRATË për “Shërbime për fushat mediale- përgatitja e spoteve sipas kërkesave dhe nevojave të ATK-së, me numër te prokurimit 20111612009221”


27.02.2012 NJOFTIM PËR KONTRATË për “Shtypja e materialeve ( fletëpalosjeve, fasikllave, kalendarëve, posterave ) sipas kërkesave dhe nevojave të ATK-së, me numër te prokurimit 20111612008121”


24.02.2012 NJOFTIM PËR KONTRATË për “Shërbime të përkthimit me shkrim, lekturimit dhe përkthimit me gojë prej gjuhës shqipe ne gjuhen angleze dhe anasjelltas sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së, me numër te prokurimit 20111612006221”


24.02.2012 NJOFTIM PËR KONTRATË për “Kontrollimi teknik i automjeteve zyrtare sipas nevojave te ATK-së, me numër te prokurimit 20111612004231”


23.02.2012 NJOFTIM PËR KONTRATË për “Marrja e zyreve me qira në Shtërpcë sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së, me numër te prokurimit 20111612003121”


23.02.2012 NJOFTIM PËR KONTRATË për “Shërbimet e pastrimit dhe higjenës së objekteve të ATK-së sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së, me numër te prokurimit 20111612002221”


20.02.2012 NJOFTIM PËR KONTRATË për “Shërbimet e pastrimit dhe higjenës së objekteve të ATK-së sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së, me numër te prokurimit 20111612002221”


08.02.2012 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Renovimi i objektit ( ish-Gërmia ) sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së, me numër te prokurimit 20111611057521”


06.02.2012 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Furnizimi me tonera sipas kërkesave dhe nevojave të ATK-së, me numër te prokurimit 20111611042121”


01.02.2012 NJOFTIM PËR ANULIM TË KONTRATËS për “Shërbime të përkthimit me shkrim, lekturimit dhe përkthimit me gojë prej gjuhës shqipe ne gjuhen angleze dhe anasjelltas sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së me numër te prokurimit 20111611033221”


30.01.2012 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Furnizimi me ushqim dhe pije me rastin e manifestimit te pervjetorit te ATK-së me numër te prokurimit 20111612001136”


30.01.2012 NJOFTIM PËR ANULIM TË KONTRATËS për “ Marrja e zyreve me qira në Shtërpcë sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së me numër te prokurimit 20111611052121”


17.01.2012 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Pastrimi i rezervoarit të naftës në objektin e Drejtorisë së ATK-së sipas kërkesave dhe nevojave të ATK-së me numër te prokurimit 20111612002245”


17.01.2012 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS për “Servisimi dhe mirembajtja e printerëve, skanerëve dhe projektorëve sipas kërkesave dhe nevojave të ATK-së me numër te prokurimit 20111611050121”


2011
2010

24.12.2010 Vazhdohet Konkursi për dizajnimin e Logos së ATK-së Ju njoftojme se behet vazhdimi i afatit kohor per dorëzimin e konkursit per dizajnimin e logos se ATK-se deri me daten 29.12.2010 ora 14:00 h.Arsyeja e shtyerjes eshte sepse me daten 27.12.2010 nuk punohet.


14.12.2010 Konkurs për dizajnimin e Logos së ATK-së


11.10.2010 Njoftim për Media – Rezultatet e punës për nëntëmujorin 2010.


23.09.2010 Njoftim për Tatimpagues – Pajisja me Nr. Fiskal automatik si dhe përdorimi i tyre.