Tenderi

Objavleno na мај 15, 2014

2014
08.04.2014 OBAVEŠTENJE O PRODAJI SA ZAPEČAČENIM PONUDAMA


2012
19.04.2012 OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE za “Usluge prevođenja i usmenog prevođenja od albanski jezik na engleski jezik i obrnuto prema zahtevima i potrebama PAK-a”


14.04.2012 OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE për “Tehnička kontrola službenih vozila za potrebe PAK-a”


14.04.2012 OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE për “Renoviranje objekta (bivša-Gërmia) prema zahtevima i potrebama PAK-a – dodatni rad”


11.04.2012 OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE për “Usluge za javnu kampanju-pripremanje spotova prema zahtevima i potrebama PAK-a”


02.04.2012 OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA za “Štampanje materjala ( fasilave, letaka, kalendari, posteri ) prema zahtevima i potrebema PAK-a”


02.04.2012 OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA za “Usluge čistoče i higijene zgrada PAK-a prema zahtevima i potrebama PAK-a”


02.04.2012 OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA za “Snabdevanje usluguma interneta sa potrebama i zahtevima PAK-a”


07.03.2012 OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA za “Obelažavanje 8 marta dan žena prema zahtavima i potrebama PAK-a”


27.02.2012 OBAVESTENJE UGOVORA za “Usluge za javnu kampanju-pripremanje spotova prema zahtevima i potrebama PAK-a”


27.02.2012 OBAVESTENJE UGOVORA za “Štampanje materjala ( fasilave, letaka, kalendari, posteri ) prema zahtevima i potrebema PAK-a”


24.02.2012 OBAVESTENJE UGOVORA za “Usluge prevođenja i usmenog prevođenja od albanski jezik na engleski jezik i obrnuto prema zahtevima i potrebama PAK-a”


24.02.2012 OBAVESTENJE UGOVORA za “Tehnička kontrola službenih vozila za potrebe PAK-a”


23.02.2012 OBAVESTENJE UGOVORA za “Uzimanje kancelarija na zakupninu Šterpce prema zahtevima i potrebama PAK-a”


23.02.2012 OBAVESTENJE UGOVORA za “Snabdevanje usluguma interneta sa potrebama i zahtevima PAK-a”


20.02.2012 OBAVESTENJE UGOVORA za “Usluge čistoče i higijene zgrada PAK-a prema zahtevima i potrebama PAK-a”


08.02.2012 OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA za “Renoviranje objekta (bivša-Gërmia) prema zahtevima i potrebama PAK-a”


06.02.2012 OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA za “Snabdevanje sa tonerima prema zahtevima i potrebama PAK-a”


30.01.2012 OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA za “Snabdevanje hranom i pićem povodom godišnjice manifestacija PAK-a”


30.01.2012 OBAVESTENJE O UGOVORU OTKAZA za “ Uzimanje kancelarija na zakupninu Šterpce prema zahtevima i potrebama PAK-a”


17.01.2012 OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA za „Ćišćenje rezervoara za gorivu u zgradu Uprave PAK-a prema zahtevima i potrebama PAK-a“


17.01.2012 OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA za „Servisiranje i održavanje printera, skeneri i projektori prema zahtevima i potrebama PAK-a“


16.12.2011 OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU AKTIVNOSTI NABAVKE za „Snabdevanje licenca prema zahtevima i potrebama PAK-a – treci, cetvertog i petog deo“


16.12.2011 OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA za „Snabdevanje licenca ( Oracle, knjige ..itd) prema zahtevima i potrebama PAK-a – prvog i drugog deo“


13.12.2011 OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA za „Snabdevanje sa tonerima prema zahtevima i potrebama PAK-a“


09.12.2011 OBAVESTENJE O UGOVORU OTKAZA za „Snabdevanje softver za upravljanje FEO ( fiskalne elektronske opreme) prema zahtevima i potrebama PAK-a “


09.12.2011 OBAVESTENJE O UGOVORU OTKAZA za „Snabdevanje, štampanje natpisa u kesicima šećera prema zahtevima i potrebama PAK-a – treći deo“


09.12.2011 OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA za „Štampanje materjala ( materijal u prilogu – fiskalizovani poreski obveznik, natpis u kesicu šeqera ) prema zahtevima i potrebema PAK-a sa nabavka br. 20111611059136 – prvi i drugi deo“


02.12.2011 OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA za „Dizajniranje logoa Poreska Administracija Kosova“


29.11.2011 OBAVEŠTENJE O UGOVORU za „Štampanje materjala ( materijal u prilogu – fiskalizovani poreski obveznik, natpis u kesicu šeqera ) prema zahtevima i potrebema PAK-a“