(sq)

Qëllimi i këtij udhëzimi është që tatimpaguesit, të cilët janë të interesuar të pajisen me vërtetime tatimore t’u ofroj informata, se në çfarë mënyre dhe çfarë dokumentacioni duhet të përgatisin dhe të dorëzojnë në Zyrat e ATK-së, për t’u pajisur me një vërtetim tatimor dhe njëkohësisht stafit të Zyrave Regjionale të Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve t’iu përkujton përgjegjësitë që kanë lidhur me këtë çështje dhe hapat që duhet t’i ndërmarrin. Gjithashtu, ky udhëzim shfuqizon të gjitha udhëzimet e mëparshme që kanë rregulluar këtë çështje dhe hyn në fuqi me datën e nënshkrimit nga Drejtor i Përgjithshëm i ATK-së.Shkarko këtu Udhëzimin (6.24Mb)