KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK shënon 23 vjetorin e themelimit të saj

Administrata Tatimore e Kosovës sot shënon 23 vjetorin e themelimit të saj, përvjetor ky i cili institucionin e gjenë në pozicionin më të mirë që ka pasur ndonjëherë. Faktorët të cilët kanë ndikuar në rritjen e progresit të ATK-së, janë digjitalizimi i shërbimeve ndaj tatimpaguesve, profesionalizimi i stafit, transaparenca, llogaridhënia, reformat në mbledhjen e borxheve, …

Njoftim për tatimpagues – Regjistro mallrat në stoqe!

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, tatimpaguesit duhet të regjistrojnë mallrat në stoqe në fund të vitit kalendarik. Regjistrimi i tillë duhet të jetë i gatshëm më së largu deri me datën 10 Janar të vitit 2023.   Çdo tatimpagues, pa marrë parasysh …

Njoftim për tatimpagues – ATK edhe me një shërbim të ri elektronik – Formulari DI!

Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues. Nga data 01.01.2023 ofron edhe një shërbim të ri elektronik, ku përmes Sistemit Elektronik EDI do të mundësohet deklarimi i Tatimit në të Ardhura Personale për Individ, përmes Formularit të Ri – Formulari i deklarimit vjetor dhe pagesës …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK sot mbajti konferencën vjetore për media

Përmes një konference për media sot Administrata Tatimore e Kosovës ka prezantuar të arriturat dhe sfidat e vitit 2022. Zv. Drejtori Ekzekutiv i ATK-së Ilir Murtezaj gjatë fjalës hyrëse të tij, falënderoj mediat për informim të drejte të opinionit publikë, rreth aktiviteteve të autoritetit tatimor. Vitin 2022 do ta karakterizoj tejkalimi i të gjitha parashikimeve …

Njoftim për tatimpagues – Ndryshimi i procedurave për tatimpagues lidhur me zbatimin e Marrёveshjeve të Eliminimit tё Tatimit tё Dyfishtё (METD) pёr jo-rezidentёt

Marrёveshjet pёr Eliminimin e Tatimit tё Dyfishtё janё marrёveshje nё mes tё dy shteteve, tё cilat janё krijuar pёr tё mbrojtur tatimpaguesit kundёr tatimit tё dyfishtё dhe shtetet nga evazioni fiskal, kur tё njёjtat tё ardhura tatohen nё dy shtete. Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se qё nga 1 Janari 2023 do tё fillojnё …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Sesioni informues me bizneset e diasporës

Në fillim të kësaj jave, në Bruksel është mbajtur sesioni informues me bizneset e diasporës më temën: “Mjedisi i biznesit dhe klima e investimeve në Kosovë”. Përfaqësuesi nga ATK, z. Sami Salihu Drejtor i Departamentit për Regjistrim dhe Shërbim të Tatimpaguesve, ka prezantuar funksionimin e sistemit tatimor në Kosovë, me theks të veçantë përparësitë e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Fushata 5 ditore për sensibilizim të formalizmit të punësimit

  Administrata Tatimore e Kosovës në bashkëpunim me organizatën Iniciativa Kosovare për Stabilitet dhe Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve ka përmbyllur sot fushatën 5 ditore për sensibilizimin e formalizmit të punësimit. Kampanja në fjalë është realizuar në qytete të ndryshme, ku fokusi kryesor ishte që qytetarët të njoftohen me rendësin e të qenit të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 673.5 milion euro tatime të mbledhura, 15.5 milion euro më shumë së plani i rishikuar

673.5 milion euro tatime shënojnë performancen për periudhën janar-nëntor 2022.  Kjo vlerë rrit të hyrat e mbledhura krahas planit të rishikuar për 15.5 milion euro apo 2.4% . Më shumë të hyra të mbledhura janë shënuar edhe nëse krahasojmë periudhat e njëjta të vitit 2021 dhe këtij viti, ku shuma e tejkaluar është  121.05 milion …

Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së në furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2019 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …